Аргументиране в правораздаването
Добави към поръчката
Аргументиране в правораздаването
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


В том 4 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" авторът обяснява аргументирането в правораздаването като свързващо звено и като елемент на общата теория на правото.

Доказване в правораздаването
Добави към поръчката
Доказване в правораздаването
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Том 3 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" е посветен на доказването в правораздаването. От средство за утвърждаване на истината то се превръща във въпрос за легитимността на процеса на правораздаване.

Истина, обоснованост, справедливост
Добави към поръчката
Истина, обоснованост, справедливост
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


В том 2 от поредицата "Теория на правораздавателната дейност" авторът изгражда теоретичните си постановки, като се концентрира върху няколко проблема: търсенето на истината като задължение на правораздаването обосноваване на истината релацията факт-истина

Логика в правораздаването
Добави към поръчката
Логика в правораздаването
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Право и интернет
Добави към поръчката
Право и интернет
Автор: Тенчо Колев

Цена: 12.80 лв.

Отстъпка: 3.20 лв. (20.00 %)


Настоящият учебник е посветен на актуалните проблеми, свързани с правното регулиране на обществените отношения във виртуалната среда и нейното въздействие върху правните системи на отделните държави. Интернет книжарница "Нова звезда"

Правото и правата като културен феномен
Добави към поръчката
Правото и правата като културен феномен
Автор: Тенчо Колев

Цена: 11.20 лв.

Отстъпка: 2.80 лв. (20.00 %)


Теория на модерната държава
Добави към поръчката
Теория на модерната държава
Автор: Тенчо Колев

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)


Теория на правото
Добави към поръчката
Теория на правото
Автор: Тенчо Колев

Цена: 20.00 лв.

Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)