Аз не бях политик
В момента книгата не е налична
Аз не бях политик
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Вещноправна поема
Добави към поръчката
Вещноправна поема
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Гражданскоправна поема. Стихотворения
Добави към поръчката
Гражданскоправна поема. Стихотворения
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Капиталови търговски дружества
Добави към поръчката
Капиталови търговски дружества
Автори: Огнян Герджиков, Витали Таджер, Георги Стефанов, Камелия Касабова, Таня Бузева

Цена: 18.24 лв.

Отстъпка: 4.56 лв. (20.00 %)


Основно преработено и допълнено издание на книгата на проф. Витали Таджер от 1997 г.

КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга втора
Добави към поръчката
КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга втора
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 18.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга първа
Добави към поръчката
КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга първа
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 22.50 лв.

Отстъпка: 2.50 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга трета
В момента книгата не е налична
КОМЕНТАР НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН книга трета
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 18.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (10.00 %)


Издателство "СОФИ-Р" не е регистрирано по ЗДДС и издава само опростени фактури

Наследственоправна поема
Добави към поръчката
Наследственоправна поема
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 8.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)


Облигационноправна поема
Добави към поръчката
Облигационноправна поема
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Семейноправна поема
Добави към поръчката
Семейноправна поема
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (20.00 %)


Търговски сделки
Добави към поръчката
Търговски сделки
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 15.84 лв.

Отстъпка: 3.96 лв. (20.00 %)


Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на търговските сделки. Разгледана е общата уредба на търговските сделки- правна характеристика; сключване и изпълнение; неизпълнение; търговски обезпечения и прехвърляне на права.

Търговскоправна поема
Добави към поръчката
Търговскоправна поема
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 17.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.00 %)


Търговскоправна поема
Добави към поръчката
Търговскоправна поема
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 16.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)


Учебник по търговско право. Част втора
Добави към поръчката
Учебник по търговско право. Част втора
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


Частното право в рими
Добави към поръчката
Частното право в рими
Автор: Огнян Герджиков

Цена: 68.00 лв.

Отстъпка: 12.00 лв. (15.00 %)