Активи и амортизации
Добави към поръчката
Активи и амортизации
Автори: Георги Проданов, Димитър Радонов, Десислава Стефанова

Цена: 8.80 лв.

Отстъпка: 13.20 лв. (60.00 %)


ПРОМОЦИЯ!!! Данъчен амортизационен план. Класификатор на основните средства

Аквакултура - принципи и технологии
В момента книгата не е налична
Аквакултура - принципи и технологии
Автор: Ангел Николов Зайков

Цена: 8.00 лв.

Отстъпка: 8.00 лв. (50.00 %)


Български народен сборник
Добави към поръчката
Български народен сборник
Автор: Васил Чолаков

Цена: 3.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (50.00 %)


Фототипно издание

Делба на съсобственост
В момента книгата не е налична
Делба на съсобственост
Автор: Симеон Тасев

Цена: 14.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)


Деликтно право
В момента книгата не е налична
Деликтно право
Автор: Поля Голева

Цена: 10.00 лв.

Отстъпка: 10.00 лв. (50.00 %)


Етажна собственост
Добави към поръчката
Етажна собственост

Цена: 2.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (30.00 %)


Закон за обществените поръчки
Добави към поръчката
Закон за обществените поръчки

Цена: 3.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (50.00 %)


Светулка 3
Добави към поръчката
Светулка 3
Автори: Съставили: Мария Йотова, Ваня Митнинска

Цена: 1.50 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (50.00 %)


Търговско право. Търговци. Седмо преработено и допълнено издание
Добави към поръчката
Търговско право. Търговци. Седмо преработено и допълнено издание
Автор: Поля Голева

Цена: 17.50 лв.

Отстъпка: 17.50 лв. (50.00 %)


Изданието е съобразено със законодателството и съдебната практика към 30.10.2020 г.

Финансово-стопански анализ
Добави към поръчката
Финансово-стопански анализ
Автор: Кръстьо Чуков

Цена: 7.00 лв.

Отстъпка: 7.00 лв. (50.00 %)


Цифрово сравнение ГПК нов - ГПК стар
Добави към поръчката
Цифрово сравнение ГПК нов - ГПК стар

Цена: 2.00 лв.

Отстъпка: 2.00 лв. (50.00 %)