Авторско право - сборник с нормативни актове
В момента книгата не е налична
Авторско право - сборник с нормативни актове

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. ноември 2018 г. Последна актуализация ДВ, бр. 94 от 13 Ноември 2018 г.

Административен процес
В момента книгата не е налична
Административен процес

Цена: 3.85 лв.

Отстъпка: 1.65 лв. (30.00 %)


Съобразино с действащото законодателство на РБ към октомври 2018 г.

Гражданска регистрация
Добави към поръчката
Гражданска регистрация

Цена: 4.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (30.00 %)


Последна актуализация ДВ, бр.Последна актуализация ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.

Гражданска регистрация в Република България - Сборник нормативни актове
Добави към поръчката
Гражданска регистрация в Република България - Сборник нормативни актове
Автор: Съставител Кр. Митова

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (20.00 %)


Последна актуализация ДВ бр.82 от 16.10.2009 г.

Граждански процесуален кодекс
В момента книгата не е налична
Граждански процесуален кодекс

Цена: 5.25 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към Март 2019 г.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Добави към поръчката
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Автор: Съставител Ганета Минкова

Цена: 7.60 лв.

Отстъпка: 1.90 лв. (20.00 %)


С предишните редакции на текстовете

Данъчно-осигурителен процесуален кодеск-сборник нормативни актове 2018 г.
Добави към поръчката
Данъчно-осигурителен процесуален кодеск-сборник нормативни актове 2018 г.

Цена: 5.25 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към март 2018 г. Последна актуализация ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г.г.

Данъчното законодателство -коментар 2017
В момента книгата не е налична
Данъчното законодателство -коментар 2017

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (15.00 %)


Нормативна уредба • Експертни коментари • Писма и указания Експертни коментари

Данъчното законодателство -коментар 2017+CD
В момента книгата не е налична
Данъчното законодателство -коментар 2017+CD

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


Закон за административните нарушения и наказания
Добави към поръчката
Закон за административните нарушения и наказания

Цена: 5.50 лв.


Съобразено с действащото законодателство на РБ към април 2019 г.

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Добави към поръчката
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Цена: 4.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към януари 2018 г.

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Добави към поръчката
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Цена: 2.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. февруари 2018 г.

Закон за движение по пътищата
Добави към поръчката
Закон за движение по пътищата
Автор: Авторски колектив

Цена: 3.84 лв.

Отстъпка: 0.96 лв. (20.00 %)


Цветни. Наредби за прилагане на закона. Глоби, санкции и контролни точки. Съобразено със законодателството към м. ноември 2018 г.

Закон за задълженията и договорите
Добави към поръчката
Закон за задълженията и договорите

Цена: 1.75 лв.

Отстъпка: 0.75 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 01. 2018 г. Последна актуализация ДВ бр. 50 от 2008 г.

Закон за лова и опазване на дивеча. Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
Добави към поръчката
Закон за лова и опазване на дивеча. Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча

Цена: 1.75 лв.

Отстъпка: 1.75 лв. (50.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 62 от 12.07.2013 г.

Закон за Министерството на вътрешните работи
В момента книгата не е налична
Закон за Министерството на вътрешните работи

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. април 2019 г.

Закон за нормативните актове
Добави към поръчката
Закон за нормативните актове

Цена: 1.26 лв.

Отстъпка: 0.54 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 11.2014 г. Последна актуализация ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.

Закон за обществените поръчки
Добави към поръчката
Закон за обществените поръчки

Цена: 6.00 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (20.00 %)


Закон за счетоводството
Добави към поръчката
Закон за счетоводството
Автор: Велин Филипов

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Закон за счетоводството
Добави към поръчката
Закон за счетоводството
Автор: Ивета Малинова

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (20.00 %)


Закон за счетоводството
Добави към поръчката
Закон за счетоводството

Цена: 1.75 лв.

Отстъпка: 0.75 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 01.01.2016 г. Последна актуализация ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.

Изборен кодекс 2014 - Сборник нормативни актове
Добави към поръчката
Изборен кодекс 2014 - Сборник нормативни актове

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (20.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 19 от 05.03.2014 г.

Кодекс на труда
Добави към поръчката
Кодекс на труда

Цена: 4.55 лв.

Отстъпка: 1.95 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към месец ноември 2018 г.

Кодекс на труда 2018
Добави към поръчката
Кодекс на труда 2018

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Конституция на Република България
Добави към поръчката
Конституция на Република България

Цена: 1.40 лв.

Отстъпка: 0.60 лв. (30.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 12 от 06.02.2007 г.

Наказателен кодекс
Добави към поръчката
Наказателен кодекс

Цена: 4.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към февруари 2019 г.

Наказателен кодекс. Сборник
Добави към поръчката
Наказателен кодекс. Сборник

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (20.00 %)


Наказателно-процесуален кодекс
Добави към поръчката
Наказателно-процесуален кодекс

Цена: 4.76 лв.

Отстъпка: 2.04 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. април 2018 г.

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
Добави към поръчката
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Цена: 2.45 лв.

Отстъпка: 1.05 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 11.2012 г. Последна актуализация ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г.

Обществените поръчки, закон, правилник и тарифа за таксите
Добави към поръчката
Обществените поръчки, закон, правилник и тарифа за таксите

Цена: 6.40 лв.

Отстъпка: 1.60 лв. (20.00 %)


В сила от 15.04.2016г. Последна актуализация: с ДВ, бр.34 от 03.05.2016г.

Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на строежите - сборник наредби по ЗУТ
В момента книгата не е налична
Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на строежите - сборник наредби по ЗУТ

Цена: 12.67 лв.

Отстъпка: 2.23 лв. (14.97 %)


Сборник наредби по прилагането на ЗУТ

Семеен кодекс
Добави към поръчката
Семеен кодекс

Цена: 3.85 лв.

Отстъпка: 1.65 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към март 2018 г. Послдена актуализация ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г.

Собственост - Сборник нормативни актове - 12-2017
Добави към поръчката
Собственост - Сборник нормативни актове - 12-2017

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (20.00 %)


Сборникът е актуализиран към 11.02.2019 г.

Социално и здравно осигуряване
В момента книгата не е налична
Социално и здравно осигуряване

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


Настоящото издание съдържа основните закони и подзаконови нормативни актове, относими към социалното и здравното осигуряване в България през 2018 г. Специално обособени са редакциите на Кодекса за социално осигуряване, които са в сила до 18 ноември 2018 г

Съдебните актове в гражданското съдопроизводство
Добави към поръчката
Съдебните актове в гражданското съдопроизводство
Автор: Атанас Иванов

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 3.40 лв. (20.00 %)


Книгата е първо цялостно изследване в Българската правна литература

Търговски закон
Добави към поръчката
Търговски закон

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. април 2019 г.