Авторско право - сборник с нормативни актове
В момента книгата не е налична
Авторско право - сборник с нормативни актове

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. ноември 2018 г. Последна актуализация ДВ, бр. 94 от 13 Ноември 2018 г.

Административен процес
В момента книгата не е налична
Административен процес

Цена: 3.85 лв.

Отстъпка: 1.65 лв. (30.00 %)


Съобразино с действащото законодателство на РБ към октомври 2018 г.

Административен процес 2020
В момента книгата не е налична
Административен процес 2020

Цена: 6.71 лв.

Отстъпка: 1.19 лв. (15.06 %)


Административно право и процес – 2021
В момента книгата не е налична
Административно право и процес – 2021
Автор: проф. д-р Димитър Костов

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Административното материално и процесуално право - 2021 - под съставителството на проф. д-р Димитър Костов

БАНКОВИ ЗАКОНИ към 15 юни 2021 г., 12 издание
Добави към поръчката
БАНКОВИ ЗАКОНИ към 15 юни 2021 г., 12 издание

Цена: 16.91 лв.

Отстъпка: 2.99 лв. (15.03 %)


Гражданска регистрация
Добави към поръчката
Гражданска регистрация

Цена: 4.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (30.00 %)


Последна актуализация ДВ, бр.Последна актуализация ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.

Гражданска регистрация в Република България - Сборник нормативни актове
Добави към поръчката
Гражданска регистрация в Република България - Сборник нормативни актове
Автор: Съставител Кр. Митова

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (20.00 %)


Последна актуализация ДВ бр.82 от 16.10.2009 г.

Граждански процесуален кодекс
В момента книгата не е налична
Граждански процесуален кодекс

Цена: 5.25 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към Март 2019 г.

Граждански процесуален кодекс
В момента книгата не е налична
Граждански процесуален кодекс

Цена: 6.00 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (20.00 %)


Граждански процесуален кодекс 2020
В момента книгата не е налична
Граждански процесуален кодекс 2020

Цена: 7.56 лв.

Отстъпка: 1.34 лв. (15.06 %)


Граждански процесуален кодекс, 2021 г., 18 издание
Добави към поръчката
Граждански процесуален кодекс, 2021 г., 18 издание

Цена: 7.56 лв.

Отстъпка: 1.34 лв. (15.06 %)


Данъци 2019
В момента книгата не е налична
Данъци 2019

Цена: 13.51 лв.

Отстъпка: 2.39 лв. (15.03 %)


Данъци 2020
В момента книгата не е налична
Данъци 2020

Цена: 15.21 лв.

Отстъпка: 2.69 лв. (15.03 %)


ДАНЪЦИ 2021, 20 издание
В момента книгата не е налична
ДАНЪЦИ 2021, 20 издание

Цена: 16.83 лв.

Отстъпка: 2.97 лв. (15.00 %)


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
В момента книгата не е налична
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Автор: Съставител Ганета Минкова

Цена: 7.60 лв.

Отстъпка: 1.90 лв. (20.00 %)


С предишните редакции на текстовете

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2019
В момента книгата не е налична
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2019

Цена: 7.31 лв.

Отстъпка: 1.29 лв. (15.00 %)


Данъчно-осигурителен процесуален кодеск-сборник нормативни актове 2018 г.
В момента книгата не е налична
Данъчно-осигурителен процесуален кодеск-сборник нормативни актове 2018 г.

Цена: 5.25 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към март 2018 г. Последна актуализация ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г.г.

Данъчното законодателство -коментар 2017
В момента книгата не е налична
Данъчното законодателство -коментар 2017

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (15.00 %)


Нормативна уредба • Експертни коментари • Писма и указания Експертни коментари

Данъчното законодателство -коментар 2017+CD
В момента книгата не е налична
Данъчното законодателство -коментар 2017+CD

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


ДОПК 2020
В момента книгата не е налична
ДОПК 2020

Цена: 7.74 лв.

Отстъпка: 0.86 лв. (10.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. януари 2020 г.

Държавна администрация и държавна служба 2019
В момента книгата не е налична
Държавна администрация и държавна служба 2019

Цена: 4.93 лв.

Отстъпка: 0.87 лв. (15.00 %)


Държавна администрация и държавна служба 2020
В момента книгата не е налична
Държавна администрация и държавна служба 2020

Цена: 5.27 лв.

Отстъпка: 0.93 лв. (15.00 %)


ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА, 2019 г.
Добави към поръчката
ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА, 2019 г.

Цена: 5.86 лв.

Отстъпка: 1.04 лв. (15.07 %)


Закон за административните нарушения и наказания
В момента книгата не е налична
Закон за административните нарушения и наказания

Цена: 5.50 лв.


Съобразено с действащото законодателство на РБ към април 2019 г.

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
В момента книгата не е налична
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Цена: 4.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към януари 2018 г.

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Добави към поръчката
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Цена: 2.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. февруари 2018 г.

Закон за движение по пътищата
Добави към поръчката
Закон за движение по пътищата
Автор: Авторски колектив

Цена: 4.63 лв.

Отстъпка: 1.16 лв. (20.03 %)


Цветни. Наредби за прилагане на закона. Глоби, санкции и контролни точки. Съобразено със законодателството към м. ноември 2018 г.

Закон за движението по пътищата 2019
В момента книгата не е налична
Закон за движението по пътищата 2019

Цена: 8.24 лв.

Отстъпка: 1.46 лв. (15.05 %)


Закон за здравното осигуряване 2019
Добави към поръчката
Закон за здравното осигуряване 2019

Цена: 6.37 лв.

Отстъпка: 1.13 лв. (15.07 %)


Закон за кадастъра и имотния регистър 2019
Добави към поръчката
Закон за кадастъра и имотния регистър 2019

Цена: 5.02 лв.

Отстъпка: 0.88 лв. (14.92 %)


Закон за кооперациите. Закон за ЖСК 2018
Добави към поръчката
Закон за кооперациите. Закон за ЖСК 2018

Цена: 3.57 лв.

Отстъпка: 0.63 лв. (15.00 %)


Закон за лова и опазване на дивеча. Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
Добави към поръчката
Закон за лова и опазване на дивеча. Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча

Цена: 1.75 лв.

Отстъпка: 1.75 лв. (50.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 62 от 12.07.2013 г.

Закон за Министерството на вътрешните работи
В момента книгата не е налична
Закон за Министерството на вътрешните работи

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. април 2019 г.

Закон за нормативните актове
Добави към поръчката
Закон за нормативните актове

Цена: 1.26 лв.

Отстъпка: 0.54 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 11.2014 г. Последна актуализация ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.

Закон за нормативните актове 2019 г., 9 издание
Добави към поръчката
Закон за нормативните актове 2019 г., 9 издание

Цена: 4.16 лв.

Отстъпка: 0.74 лв. (15.10 %)


Закон за обществените поръчки
Добави към поръчката
Закон за обществените поръчки

Цена: 6.00 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (20.00 %)


Закон за счетоводството
Добави към поръчката
Закон за счетоводството
Автор: Велин Филипов

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Закон за счетоводството
Добави към поръчката
Закон за счетоводството
Автор: Ивета Малинова

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (20.00 %)


Закон за счетоводството
Добави към поръчката
Закон за счетоводството

Цена: 1.75 лв.

Отстъпка: 0.75 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 01.01.2016 г. Последна актуализация ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.

Закон за съдебната власт 2019
В момента книгата не е налична
Закон за съдебната власт 2019

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Закон за съдебната власт 2020
В момента книгата не е налична
Закон за съдебната власт 2020

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Закон за устройство на територията 2019
В момента книгата не е налична
Закон за устройство на територията 2019

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Защита на класифицираната информация 2019
Добави към поръчката
Защита на класифицираната информация 2019

Цена: 6.71 лв.

Отстъпка: 1.19 лв. (15.06 %)


Защита на потребителите 2021 г., 12 издание
Добави към поръчката
Защита на потребителите 2021 г., 12 издание

Цена: 9.26 лв.

Отстъпка: 1.64 лв. (15.05 %)


Земеделски земи към 10 септември 2021 г., 14 издание
Добави към поръчката
Земеделски земи към 10 септември 2021 г., 14 издание

Цена: 8.41 лв.

Отстъпка: 1.49 лв. (15.05 %)


Изборен кодекс 2014 - Сборник нормативни актове
В момента книгата не е налична
Изборен кодекс 2014 - Сборник нормативни актове

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (20.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 19 от 05.03.2014 г.

Изборен кодекс 2019
В момента книгата не е налична
Изборен кодекс 2019

Цена: 8.16 лв.

Отстъпка: 1.44 лв. (15.00 %)


Изборен кодекс, към 20 май 2021 г., 7 издание
Добави към поръчката
Изборен кодекс, към 20 май 2021 г., 7 издание

Цена: 9.26 лв.

Отстъпка: 1.64 лв. (15.05 %)


6. издание към 15 февруари 2021 г.

Изпълнение на наказанията 2019
Добави към поръчката
Изпълнение на наказанията 2019

Цена: 6.71 лв.

Отстъпка: 1.19 лв. (15.06 %)


Изпълнение на наказанията 2022 г.
Добави към поръчката
Изпълнение на наказанията 2022 г.

Цена: 6.71 лв.

Отстъпка: 1.19 лв. (15.06 %)


Интелектуална собственост 2018 - част 2
Добави към поръчката
Интелектуална собственост 2018 - част 2

Цена: 6.97 лв.

Отстъпка: 1.23 лв. (15.00 %)


Интелектуална собственост, 2021 г. – част I, 14 издание
Добави към поръчката
Интелектуална собственост, 2021 г. – част I, 14 издание

Цена: 6.72 лв.

Отстъпка: 1.18 лв. (14.94 %)


14. издание към 15 октомври 2021 г.

Кодекс за застраховането 2018
В момента книгата не е налична
Кодекс за застраховането 2018

Цена: 10.71 лв.

Отстъпка: 1.89 лв. (15.00 %)


Кодекс за застраховането 2021 г., 12 издание
Добави към поръчката
Кодекс за застраховането 2021 г., 12 издание

Цена: 10.71 лв.

Отстъпка: 1.89 лв. (15.00 %)


КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО към 10 септември 2020
Добави към поръчката
КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО към 10 септември 2020

Цена: 10.71 лв.

Отстъпка: 1.89 лв. (15.00 %)


Кодекс за социално осигуряване - 2021 г.
В момента книгата не е налична
Кодекс за социално осигуряване - 2021 г.

Цена: 10.71 лв.

Отстъпка: 1.89 лв. (15.00 %)


Кодекс за социално осигуряване 2019
В момента книгата не е налична
Кодекс за социално осигуряване 2019

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019
Добави към поръчката
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (50.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към януари 2019 г.

Кодекс на труда
Добави към поръчката
Кодекс на труда

Цена: 4.55 лв.

Отстъпка: 1.95 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към месец ноември 2018 г.

КОДЕКС НА ТРУДА - 2021
Добави към поръчката
КОДЕКС НА ТРУДА - 2021

Цена: 12.00 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)


Кодекс на труда 2018
Добави към поръчката
Кодекс на труда 2018

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Кодекс на труда, 2021 г. 17 издание
В момента книгата не е налична
Кодекс на труда, 2021 г. 17 издание

Цена: 7.56 лв.

Отстъпка: 1.34 лв. (15.06 %)


Кодекс на труда. Сборник нормативни актове 2020 г.
В момента книгата не е налична
Кодекс на труда. Сборник нормативни актове 2020 г.

Цена: 7.12 лв.

Отстъпка: 1.78 лв. (20.00 %)


С тълкувателна практика

Конституция на Република България
Добави към поръчката
Конституция на Република България

Цена: 1.40 лв.

Отстъпка: 0.60 лв. (30.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 100 от 18 Декември 2015 г.

Наказателен кодекс
В момента книгата не е налична
Наказателен кодекс

Цена: 4.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към февруари 2019 г.

Наказателен кодекс 2020
Добави към поръчката
Наказателен кодекс 2020

Цена: 6.03 лв.

Отстъпка: 1.07 лв. (15.07 %)


14. актуализирано издание към 25 юни 2020 г. + актуализационно приложение към 13 октомври 2020 г.

Наказателен кодекс III/2021
В момента книгата не е налична
Наказателен кодекс III/2021
Автор: Колектив

Цена: 7.92 лв.

Отстъпка: 1.98 лв. (20.00 %)


Наказателен кодекс към 7 януари 2021 г., 14 издание
Добави към поръчката
Наказателен кодекс към 7 януари 2021 г., 14 издание

Цена: 6.04 лв.

Отстъпка: 1.06 лв. (14.93 %)


14. актуализирано издание към 7 януари 2021 г.

Наказателен кодекс. Сборник нормативни актове
В момента книгата не е налична
Наказателен кодекс. Сборник нормативни актове

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (20.00 %)


С предишните редакции на текстовете. Тълкувателна практика на ВС и ВКС

Наказателен процес 2020
В момента книгата не е налична
Наказателен процес 2020
Автор: Проф. д-р Маргарита Чинова

Цена: 7.60 лв.

Отстъпка: 1.90 лв. (20.00 %)


сборник нормативни актове

Наказателно-процесуален кодекс
Добави към поръчката
Наказателно-процесуален кодекс

Цена: 9.27 лв.

Отстъпка: 1.63 лв. (14.95 %)


19. актуализирано издание към 1 март 2021 г.

Наказателно-процесуален кодекс
В момента книгата не е налична
Наказателно-процесуален кодекс

Цена: 4.76 лв.

Отстъпка: 2.04 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. април 2018 г.

Наказателно-процесуален кодекс - 2019
В момента книгата не е налична
Наказателно-процесуален кодекс - 2019

Цена: 9.26 лв.

Отстъпка: 1.64 лв. (15.05 %)


Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
Добави към поръчката
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Цена: 2.45 лв.

Отстъпка: 1.05 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 11.2012 г. Последна актуализация ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г.

Общ регламент относно защитата на данните 2018
Добави към поръчката
Общ регламент относно защитата на данните 2018

Цена: 5.86 лв.

Отстъпка: 1.04 лв. (15.07 %)


Обществени поръчки 2020
В момента книгата не е налична
Обществени поръчки 2020

Цена: 10.11 лв.

Отстъпка: 1.79 лв. (15.04 %)


17. актуализирано издание към 10 април 2020 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, към 10 май 2021 г., 18 издание
В момента книгата не е налична
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, към 10 май 2021 г., 18 издание

Цена: 10.11 лв.

Отстъпка: 1.79 лв. (15.04 %)


Обществените поръчки, закон, правилник и тарифа за таксите
Добави към поръчката
Обществените поръчки, закон, правилник и тарифа за таксите

Цена: 6.40 лв.

Отстъпка: 1.60 лв. (20.00 %)


В сила от 15.04.2016г. Последна актуализация: с ДВ, бр.34 от 03.05.2016г.

Организации с нестопанска цел - 9. издание
Добави към поръчката
Организации с нестопанска цел - 9. издание

Цена: 4.50 лв.

Отстъпка: 0.80 лв. (15.09 %)


Организации с нестопанска цел 2019
Добави към поръчката
Организации с нестопанска цел 2019

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 0.70 лв. (14.89 %)


Особени залози и други обезпечения 2018
Добави към поръчката
Особени залози и други обезпечения 2018

Цена: 4.16 лв.

Отстъпка: 0.74 лв. (15.10 %)


Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на строежите - сборник наредби по ЗУТ
В момента книгата не е налична
Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на строежите - сборник наредби по ЗУТ

Цена: 12.67 лв.

Отстъпка: 2.23 лв. (14.97 %)


Сборник наредби по прилагането на ЗУТ

Реституционни закони 2018
В момента книгата не е налична
Реституционни закони 2018

Цена: 4.16 лв.

Отстъпка: 0.74 лв. (15.10 %)


Семеен кодекс
Добави към поръчката
Семеен кодекс

Цена: 3.85 лв.

Отстъпка: 1.65 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към март 2018 г. Послдена актуализация ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г.

Семеен кодекс 2019
В момента книгата не е налична
Семеен кодекс 2019

Цена: 6.71 лв.

Отстъпка: 1.19 лв. (15.06 %)


Семеен кодекс и Закон за наследството 2021
Добави към поръчката
Семеен кодекс и Закон за наследството 2021
Автор: Венцислав Петров

Цена: 8.80 лв.

Отстъпка: 2.20 лв. (20.00 %)


Собственост - Сборник нормативни актове - 12-2017
В момента книгата не е налична
Собственост - Сборник нормативни актове - 12-2017

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (20.00 %)


Сборникът е актуализиран към 11.02.2019 г.

Социално и здравно осигуряване
В момента книгата не е налична
Социално и здравно осигуряване

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


Настоящото издание съдържа основните закони и подзаконови нормативни актове, относими към социалното и здравното осигуряване в България през 2018 г. Специално обособени са редакциите на Кодекса за социално осигуряване, които са в сила до 18 ноември 2018 г

Съдебните актове в гражданското съдопроизводство
Добави към поръчката
Съдебните актове в гражданското съдопроизводство
Автор: Атанас Иванов

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 3.40 лв. (20.00 %)


Книгата е първо цялостно изследване в Българската правна литература

Търговски закон
Добави към поръчката
Търговски закон

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. април 2019 г.

Търговски закон 2019
Добави към поръчката
Търговски закон 2019

Цена: 8.16 лв.

Отстъпка: 1.44 лв. (15.00 %)


Търговски закон 2020, 17 издание
Добави към поръчката
Търговски закон 2020, 17 издание

Цена: 8.16 лв.

Отстъпка: 1.44 лв. (15.00 %)


Устройство на територията 2019 - част 1
Добави към поръчката
Устройство на територията 2019 - част 1

Цена: 7.22 лв.

Отстъпка: 1.28 лв. (15.06 %)