Авторско право - сборник с нормативни актове
В момента книгата не е налична
Авторско право - сборник с нормативни актове

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. ноември 2018 г. Последна актуализация ДВ, бр. 94 от 13 Ноември 2018 г.

Административен процес
В момента книгата не е налична
Административен процес

Цена: 3.85 лв.

Отстъпка: 1.65 лв. (30.00 %)


Съобразино с действащото законодателство на РБ към октомври 2018 г.

Административен процес 2020
Добави към поръчката
Административен процес 2020

Цена: 6.71 лв.

Отстъпка: 1.19 лв. (15.06 %)


Гражданска регистрация
Добави към поръчката
Гражданска регистрация

Цена: 4.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (30.00 %)


Последна актуализация ДВ, бр.Последна актуализация ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.

Гражданска регистрация в Република България - Сборник нормативни актове
Добави към поръчката
Гражданска регистрация в Република България - Сборник нормативни актове
Автор: Съставител Кр. Митова

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 1.00 лв. (20.00 %)


Последна актуализация ДВ бр.82 от 16.10.2009 г.

Граждански процесуален кодекс
В момента книгата не е налична
Граждански процесуален кодекс

Цена: 5.25 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към Март 2019 г.

Граждански процесуален кодекс
Добави към поръчката
Граждански процесуален кодекс

Цена: 6.00 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (20.00 %)


Граждански процесуален кодекс 2020
Добави към поръчката
Граждански процесуален кодекс 2020

Цена: 7.56 лв.

Отстъпка: 1.34 лв. (15.06 %)


Данъци 2019
В момента книгата не е налична
Данъци 2019

Цена: 13.51 лв.

Отстъпка: 2.39 лв. (15.03 %)


Данъци 2020
В момента книгата не е налична
Данъци 2020

Цена: 15.21 лв.

Отстъпка: 2.69 лв. (15.03 %)


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Добави към поръчката
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Автор: Съставител Ганета Минкова

Цена: 7.60 лв.

Отстъпка: 1.90 лв. (20.00 %)


С предишните редакции на текстовете

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2019
Добави към поръчката
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2019

Цена: 7.31 лв.

Отстъпка: 1.29 лв. (15.00 %)


Данъчно-осигурителен процесуален кодеск-сборник нормативни актове 2018 г.
В момента книгата не е налична
Данъчно-осигурителен процесуален кодеск-сборник нормативни актове 2018 г.

Цена: 5.25 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към март 2018 г. Последна актуализация ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г.г.

Данъчното законодателство -коментар 2017
В момента книгата не е налична
Данъчното законодателство -коментар 2017

Цена: 20.40 лв.

Отстъпка: 3.60 лв. (15.00 %)


Нормативна уредба • Експертни коментари • Писма и указания Експертни коментари

Данъчното законодателство -коментар 2017+CD
В момента книгата не е налична
Данъчното законодателство -коментар 2017+CD

Цена: 30.60 лв.

Отстъпка: 5.40 лв. (15.00 %)


ДОПК 2020
Добави към поръчката
ДОПК 2020

Цена: 7.74 лв.

Отстъпка: 0.86 лв. (10.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. януари 2020 г.

Държавна администрация и държавна служба 2019
В момента книгата не е налична
Държавна администрация и държавна служба 2019

Цена: 4.93 лв.

Отстъпка: 0.87 лв. (15.00 %)


Държавна администрация и държавна служба 2020
Добави към поръчката
Държавна администрация и държавна служба 2020

Цена: 5.27 лв.

Отстъпка: 0.93 лв. (15.00 %)


ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА
Добави към поръчката
ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

Цена: 5.86 лв.

Отстъпка: 1.04 лв. (15.07 %)


Закон за административните нарушения и наказания
В момента книгата не е налична
Закон за административните нарушения и наказания

Цена: 5.50 лв.


Съобразено с действащото законодателство на РБ към април 2019 г.

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
В момента книгата не е налична
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Цена: 4.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към януари 2018 г.

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Добави към поръчката
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Цена: 2.80 лв.

Отстъпка: 1.20 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. февруари 2018 г.

Закон за движение по пътищата
В момента книгата не е налична
Закон за движение по пътищата
Автор: Авторски колектив

Цена: 3.84 лв.

Отстъпка: 0.96 лв. (20.00 %)


Цветни. Наредби за прилагане на закона. Глоби, санкции и контролни точки. Съобразено със законодателството към м. ноември 2018 г.

Закон за движението по пътищата 2019
В момента книгата не е налична
Закон за движението по пътищата 2019

Цена: 8.24 лв.

Отстъпка: 1.46 лв. (15.05 %)


Закон за здравното осигуряване 2019
Добави към поръчката
Закон за здравното осигуряване 2019

Цена: 6.37 лв.

Отстъпка: 1.13 лв. (15.07 %)


Закон за кадастъра и имотния регистър 2019
Добави към поръчката
Закон за кадастъра и имотния регистър 2019

Цена: 5.02 лв.

Отстъпка: 0.88 лв. (14.92 %)


Закон за кооперациите. Закон за ЖСК 2018
Добави към поръчката
Закон за кооперациите. Закон за ЖСК 2018

Цена: 3.57 лв.

Отстъпка: 0.63 лв. (15.00 %)


Закон за лова и опазване на дивеча. Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
Добави към поръчката
Закон за лова и опазване на дивеча. Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча

Цена: 1.75 лв.

Отстъпка: 1.75 лв. (50.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 62 от 12.07.2013 г.

Закон за Министерството на вътрешните работи
В момента книгата не е налична
Закон за Министерството на вътрешните работи

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. април 2019 г.

Закон за нормативните актове
Добави към поръчката
Закон за нормативните актове

Цена: 1.26 лв.

Отстъпка: 0.54 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 11.2014 г. Последна актуализация ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.

Закон за нормативните актове 2019
Добави към поръчката
Закон за нормативните актове 2019

Цена: 4.16 лв.

Отстъпка: 0.74 лв. (15.10 %)


Закон за обществените поръчки
Добави към поръчката
Закон за обществените поръчки

Цена: 6.00 лв.

Отстъпка: 1.50 лв. (20.00 %)


Закон за счетоводството
Добави към поръчката
Закон за счетоводството
Автор: Ивета Малинова

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (20.00 %)


Закон за счетоводството
Добави към поръчката
Закон за счетоводството

Цена: 1.75 лв.

Отстъпка: 0.75 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 01.01.2016 г. Последна актуализация ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.

Закон за счетоводството
Добави към поръчката
Закон за счетоводството
Автор: Велин Филипов

Цена: 19.20 лв.

Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)


Закон за съдебната власт 2019
В момента книгата не е налична
Закон за съдебната власт 2019

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Закон за съдебната власт 2020
Добави към поръчката
Закон за съдебната власт 2020

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Закон за устройство на територията 2019
В момента книгата не е налична
Закон за устройство на територията 2019

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Защита на класифицираната информация 2019
Добави към поръчката
Защита на класифицираната информация 2019

Цена: 6.71 лв.

Отстъпка: 1.19 лв. (15.06 %)


Защита на личните данни 2019
Добави към поръчката
Защита на личните данни 2019

Цена: 5.86 лв.

Отстъпка: 1.04 лв. (15.07 %)


Защита на потребителите
Добави към поръчката
Защита на потребителите

Цена: 9.27 лв.

Отстъпка: 1.63 лв. (14.95 %)


Защита на потребителите 2020
Добави към поръчката
Защита на потребителите 2020

Цена: 9.27 лв.

Отстъпка: 1.63 лв. (14.95 %)


Изборен кодекс 2014 - Сборник нормативни актове
Добави към поръчката
Изборен кодекс 2014 - Сборник нормативни актове

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (20.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 19 от 05.03.2014 г.

Изборен кодекс 2019
Добави към поръчката
Изборен кодекс 2019

Цена: 8.16 лв.

Отстъпка: 1.44 лв. (15.00 %)


Изпълнение на наказанията 2019
Добави към поръчката
Изпълнение на наказанията 2019

Цена: 6.71 лв.

Отстъпка: 1.19 лв. (15.06 %)


Интелектуална собственост 2018 - част 2
В момента книгата не е налична
Интелектуална собственост 2018 - част 2

Цена: 6.37 лв.

Отстъпка: 1.13 лв. (15.07 %)


Кодекс за застраховането 2018
В момента книгата не е налична
Кодекс за застраховането 2018

Цена: 10.71 лв.

Отстъпка: 1.89 лв. (15.00 %)


КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019
Добави към поръчката
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 4.00 лв. (50.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към януари 2019 г.

Кодекс за социално осигуряване 2019
В момента книгата не е налична
Кодекс за социално осигуряване 2019

Цена: 8.42 лв.

Отстъпка: 1.48 лв. (14.95 %)


Кодекс на труда
Добави към поръчката
Кодекс на труда

Цена: 4.55 лв.

Отстъпка: 1.95 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към месец ноември 2018 г.

Кодекс на труда 2018
Добави към поръчката
Кодекс на труда 2018

Цена: 9.60 лв.

Отстъпка: 2.40 лв. (20.00 %)


Кодекс на труда 2018
В момента книгата не е налична
Кодекс на труда 2018

Цена: 6.71 лв.

Отстъпка: 1.19 лв. (15.06 %)


Кодекс на труда. Сборник нормативни актове 2020 г.
Добави към поръчката
Кодекс на труда. Сборник нормативни актове 2020 г.

Цена: 7.12 лв.

Отстъпка: 1.78 лв. (20.00 %)


С тълкувателна практика

Конституция на Република България
Добави към поръчката
Конституция на Република България

Цена: 1.40 лв.

Отстъпка: 0.60 лв. (30.00 %)


Последна актуализация ДВ бр. 100 от 18 Декември 2015 г.

Наказателен кодекс
В момента книгата не е налична
Наказателен кодекс

Цена: 4.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към февруари 2019 г.

Наказателен кодекс 2019
Добави към поръчката
Наказателен кодекс 2019

Цена: 6.03 лв.

Отстъпка: 1.07 лв. (15.07 %)


Наказателен кодекс. Сборник нормативни актове
В момента книгата не е налична
Наказателен кодекс. Сборник нормативни актове

Цена: 7.20 лв.

Отстъпка: 1.80 лв. (20.00 %)


С предишните редакции на текстовете. Тълкувателна практика на ВС и ВКС

Наказателно-процесуален кодекс
В момента книгата не е налична
Наказателно-процесуален кодекс

Цена: 4.76 лв.

Отстъпка: 2.04 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. април 2018 г.

Наказателно-процесуален кодекс - 2019
В момента книгата не е налична
Наказателно-процесуален кодекс - 2019

Цена: 9.26 лв.

Отстъпка: 1.64 лв. (15.05 %)


Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
Добави към поръчката
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Цена: 2.45 лв.

Отстъпка: 1.05 лв. (30.00 %)


Съобразен с действащото законодателство към 11.2012 г. Последна актуализация ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г.

Общ регламент относно защитата на данните 2018
Добави към поръчката
Общ регламент относно защитата на данните 2018

Цена: 5.86 лв.

Отстъпка: 1.04 лв. (15.07 %)


Обществени поръчки 2020
Добави към поръчката
Обществени поръчки 2020

Цена: 10.11 лв.

Отстъпка: 1.79 лв. (15.04 %)


17. актуализирано издание към 10 април 2020 г.

Обществените поръчки, закон, правилник и тарифа за таксите
Добави към поръчката
Обществените поръчки, закон, правилник и тарифа за таксите

Цена: 6.40 лв.

Отстъпка: 1.60 лв. (20.00 %)


В сила от 15.04.2016г. Последна актуализация: с ДВ, бр.34 от 03.05.2016г.

Организации с нестопанска цел 2019
Добави към поръчката
Организации с нестопанска цел 2019

Цена: 4.00 лв.

Отстъпка: 0.70 лв. (14.89 %)


Особени залози и други обезпечения 2018
Добави към поръчката
Особени залози и други обезпечения 2018

Цена: 4.16 лв.

Отстъпка: 0.74 лв. (15.10 %)


Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на строежите - сборник наредби по ЗУТ
В момента книгата не е налична
Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на строежите - сборник наредби по ЗУТ

Цена: 12.67 лв.

Отстъпка: 2.23 лв. (14.97 %)


Сборник наредби по прилагането на ЗУТ

Реституционни закони 2018
Добави към поръчката
Реституционни закони 2018

Цена: 4.16 лв.

Отстъпка: 0.74 лв. (15.10 %)


Семеен кодекс
Добави към поръчката
Семеен кодекс

Цена: 3.85 лв.

Отстъпка: 1.65 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към март 2018 г. Послдена актуализация ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г.

Семеен кодекс 2019
Добави към поръчката
Семеен кодекс 2019

Цена: 6.71 лв.

Отстъпка: 1.19 лв. (15.06 %)


Собственост - Сборник нормативни актове - 12-2017
Добави към поръчката
Собственост - Сборник нормативни актове - 12-2017

Цена: 5.60 лв.

Отстъпка: 1.40 лв. (20.00 %)


Сборникът е актуализиран към 11.02.2019 г.

Социално и здравно осигуряване
В момента книгата не е налична
Социално и здравно осигуряване

Цена: 17.60 лв.

Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %)


Настоящото издание съдържа основните закони и подзаконови нормативни актове, относими към социалното и здравното осигуряване в България през 2018 г. Специално обособени са редакциите на Кодекса за социално осигуряване, които са в сила до 18 ноември 2018 г

Съдебните актове в гражданското съдопроизводство
Добави към поръчката
Съдебните актове в гражданското съдопроизводство
Автор: Атанас Иванов

Цена: 13.60 лв.

Отстъпка: 3.40 лв. (20.00 %)


Книгата е първо цялостно изследване в Българската правна литература

Търговски закон
Добави към поръчката
Търговски закон

Цена: 6.30 лв.

Отстъпка: 2.70 лв. (30.00 %)


Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. април 2019 г.

Търговски закон 2019
Добави към поръчката
Търговски закон 2019

Цена: 8.16 лв.

Отстъпка: 1.44 лв. (15.00 %)


Търговски закон 2020
Добави към поръчката
Търговски закон 2020

Цена: 8.16 лв.

Отстъпка: 1.44 лв. (15.00 %)


Устройство на територията 2019 - част 1
Добави към поръчката
Устройство на територията 2019 - част 1

Цена: 7.22 лв.

Отстъпка: 1.28 лв. (15.06 %)


Частно съдебно изпълнение 2018
Добави към поръчката
Частно съдебно изпълнение 2018

Цена: 4.16 лв.

Отстъпка: 0.74 лв. (15.10 %)