Нова Звезда
онлайн книжарница -
книги, счетоводна, икономическа, правна литература, нормативни актове и учебници
Нови книги Автори Каталог Помощ За нас
за членове  
КатегорииПоръчка

  Избрани продукти: 0
  Стойност: 0.00 лв.

  Преглед


Конна езда

Издателство "Нова Звезда" във Facebook
Начало    Каталог    Нови книги
Българската конституционна идентичностБългарската конституционна идентичност
Автор: Мартин Белов

Цена: 14.45 лв.
Отстъпка: 2.55 лв. (15.00 %)

Добави към поръчката

Граждански процесуален кодекс - Сборник нормативни актовеГраждански процесуален кодекс - Сборник нормативни актове
Цена: 4.50 лв.
Отстъпка: 1.50 лв. (25.00 %)

Съобразен с действащото законодателство към 01.2017 г. Последна актуализация ДВ, бр.97 от 06.12.2016 г.
Добави към поръчката

Данъци 2017Данъци 2017
Цена: 10.88 лв.
Отстъпка: 3.62 лв. (24.97 %)

Добави към поръчката

Данъчно облагане 2017. КоментарДанъчно облагане 2017. Коментар
Автор: Росен Иванов

Цена: 19.20 лв.
Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %)

Добави към поръчката

Данъчно-осигурителен процесуален кодексДанъчно-осигурителен процесуален кодекс
Цена: 4.90 лв.
Отстъпка: 2.10 лв. (30.00 %)

Съобразен с действащото законодателство към 01.01.2016 г. Последна актуализация ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.
Добави към поръчката

Делба на съсобственостДелба на съсобственост
Автор: Симеон Тасев

Цена: 13.50 лв.
Отстъпка: 4.50 лв. (25.00 %)

Добави към поръчката

Закон Авторско правоЗакон Авторско право
Цена: 4.90 лв.
Отстъпка: 2.10 лв. (30.00 %)

Съобразено с дейставащото законодателство на РБ към месец януари 2017г.Последна актуализация ДВ. бр. 58 от 26 юли.
Добави към поръчката

Закон за данък върху добавената стойност 2017г.Закон за данък върху добавената стойност 2017г.
Цена: 3.15 лв.
Отстъпка: 1.35 лв. (30.00 %)

Съобразено с действащото законодателство на РБ към месец януари 2017 г. Последна актуализация ДВ. бр. 97 от 6 декември 2016 г.
Добави към поръчката

Закон за данъците вурху доходите на физическите лица 2017г.Закон за данъците вурху доходите на физическите лица 2017г.
Цена: 2.45 лв.
Отстъпка: 1.05 лв. (30.00 %)

Съобразено с действащото законодателство на РБ към януари 2017 г. Последна актуализация ДВ бр. 98 от 9 декември 2016 г.
Добави към поръчката

Закон за корпоративното подоходно облагане 2017г.Закон за корпоративното подоходно облагане 2017г.
Цена: 2.80 лв.
Отстъпка: 1.20 лв. (30.00 %)

Съобразен с действащото законодателство на РБ към месец януари 2017 г. Последна актуализация ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г.
Добави към поръчката

Закон за наследствотоЗакон за наследството
Автор: Бисер Динев

Цена: 25.60 лв.
Отстъпка: 6.40 лв. (20.00 %)

Съдебна практика
В момента книгата не е налична

Застрахователен маркетингЗастрахователен маркетинг
Автор: Ирена Мишева

Цена: 14.37 лв.
Отстъпка: 2.53 лв. (14.97 %)

Добави към поръчката

Истината болиИстината боли
Автор: Сашо Диков

Цена: 12.00 лв.
Отстъпка: 3.00 лв. (20.00 %)

Добави към поръчката

Кодекс на труда 2017г.Кодекс на труда 2017г.
Цена: 3.50 лв.
Отстъпка: 1.50 лв. (30.00 %)

Съобразено с действащото законодателство на РБ към месец януари 2017 г. Последна актуализация ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.
Добави към поръчката

Лекции по математикаЛекции по математика
Автор: Костадин Шейретски

Цена: 10.11 лв.
Отстъпка: 1.79 лв. (15.04 %)

Добави към поръчката

Лекции по обща теория на правото.Част 1Лекции по обща теория на правото.Част 1
Автор: Даниел Вълчев

Цена: 14.40 лв.
Отстъпка: 3.60 лв. (20.00 %)

Добави към поръчката

Наказателен кодексНаказателен кодекс
Цена: 8.00 лв.
Отстъпка: 1.99 лв. (19.92 %)

Добави към поръчката

Наказателен кодексНаказателен кодекс
Цена: 3.50 лв.
Отстъпка: 1.50 лв. (30.00 %)

Съобразен с действащото законодателство на РБ към 01.2017 г. Последна актуализация ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г.
Добави към поръчката

Наказателно-процесуален кодексНаказателно-процесуален кодекс
Цена: 3.85 лв.
Отстъпка: 1.65 лв. (30.00 %)

Съобразено с действащото законодателство на РБ към 01.2017 г. Последна актуализация ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.
Добави към поръчката

Правилник за прилагане на закона за обществените поръчкиПравилник за прилагане на закона за обществените поръчки
Цена: 2.80 лв.
Отстъпка: 0.70 лв. (20.00 %)

Приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 обнародван., ДВ, бр.28 от 08.04.2016г. в сила от 15.04.2016г.
Добави към поръчката

Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВС на РБ по наказателни дела 1957 – 2016г.Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВС на РБ по наказателни дела 1957 – 2016г.
Автор: Съставителство и бележки: проф. ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ – доктор по право; ЕВГЕНИ СТОЯНОВ – доктор по право

Цена: 28.00 лв.
Отстъпка: 7.00 лв. (20.00 %)

Сборникът съдържа постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) за период от петдесет и осем години: от 1957 г. до 2015 г. включително.
Добави към поръчката

Селски райониСелски райони
Автори: Светла Маджарова, Мария Пенева, Емилия Патарчанова

Цена: 13.60 лв.
Отстъпка: 2.40 лв. (15.00 %)

Добави към поръчката

Собственост - Сборник нормативни актовеСобственост - Сборник нормативни актове
Цена: 4.80 лв.
Отстъпка: 1.20 лв. (20.00 %)

Добави към поръчката

Социално и здравно осигуряване/2017Социално и здравно осигуряване/2017
Цена: 16.00 лв.
Отстъпка: 4.00 лв. (20.00 %)

Добави към поръчката

Търговски закон 2017г.Търговски закон 2017г.
Цена: 5.60 лв.
Отстъпка: 2.40 лв. (30.00 %)

Съобразено с дейставащото законодателство на РБ към месец януари 2017г.
Добави към поръчката

Финансово правоФинансово право
Автор: Иван Стоянов

Цена: 20.00 лв.
Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)

Добави към поръчката

Финансово право. Пето изданиеФинансово право. Пето издание
Автор: Иван Стоянов

Цена: 20.00 лв.
Отстъпка: 5.00 лв. (20.00 %)

Добави към поръчката