Корица Гражданско право, обща част

Гражданско право, обща част


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: проф. д-р Мария Павлова

Издателство:Сиела

Корична цена:35.00 лв.
Отстъпка:7.00 лв. (20.00 %)
Цена:28.00 лв.
ISBN:9789542841708
Година:2023
Подвързия:Меки корици
Страници:632
Език:Български

Гражданското право е един от отраслите, които правната систе­ма на Република България обхваща. Той се характеризира с големия си обем и с широкото си практическо приложение. Задоволяването на многобройните материални и духовни потребности на хората е свързано с възникване на правоотношения на гражданското право. Гражданското право, от една страна, включва общи норми, ко­ито се отнасят до обективното гражданско право, до субектите, обе­ктите и съдържанието на гражданските правоотношения. Тези норми според господстващия възглед в българската правна литература об­разуват общата част на гражданското право. Но гражданското право включва още и няколко обособени клонa въз основа на логическата връзка между правните норми, които са разпределени в тях. Тези клонове са вещно, облигационно, авторско, семейно и наследствено право. Изучаването на гражданското право започва с общата част. Тази учебна дисциплина осигурява система от знания за общи понятия и институти, които намират приложение не само във всички клонове на гражданското право, но и в останалите отрасли на частното право като търговско, трудово, осигурително, патентно право и др. Настоящият труд е трето издание на превърналия се в класически учебник на проф. Мария Павлова по дисциплината Гражданско право. Обща част. Изданието е съобразено с действащото право. С бележки под ли­ния или вътре в текста са маркирани загубилите актуалност авторови анализи и отменени или изменени нормативни актове или отделни раз­поредби. За улеснение на студентите на съответните места са цитира­ни тези актове и разпоредби, които са в сила към момента на публику­ване на настоящото издание.