Корица ГЛОБАЛНАТА ЖУРНАЛИСТИКА

ГЛОБАЛНАТА ЖУРНАЛИСТИКА


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Даниела Димитрова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:33.00 лв.
Отстъпка:6.60 лв. (20.00 %)
Цена:26.40 лв.
ISBN: 978-954-07-5780-3
Година:2023
Подвързия:Твърди корици
Страници:326
Език:Български

Книгата дава широк поглед към глобалните процеси в полето на журналисти­ката и медиите, както и фокусиран преглед на регионалните специфики в разви­тието на медийните системи. За българските читатели изданието е възможност да се запознаят с региони и проблеми, които обичайно остават извън дневния ред на българските медии. Особена полза за студентите по журналистика пред­ставляват основните теории, концепции и понятия в сферата на международна­та журналистика, представени синтезирано и дискутирани в контекста на кон­кретни актуални събития. Доц. д-р Ралица Ковачева Факултет по журналистика и масова комуникация Софийски университет„Св. Климент Охридски“ С тази книга изучаването на глобалната журналистика влиза в 21. век. От нормативното и етноцентрично оцветяване на географската карта в различни твърде опростени и обобщени медийни модели към по-нюансирано и задъл­бочено изследване на съвременните проблеми на медиите и журналистиката в контекста на политиката, икономиката, културните различия и развитието на технологиите. Реалните примери и актуалните казуси от днешния ден по целия спектър - от напълно авторитарни до крайно либерални и комерсиализирани медийни системи, правят книгата изключително ценен източник както за сту­денти и изследователи, така и за действащи журналисти. Фокусирайки вниманието върху флуидността на различните медийни систе­ми, този труд отправя и едно предупреждение - че свободата на словото и не­зависимостта на медиите като задължителен елемент на демокрацията не са гарантирана ценност и изискват системно защитаване и отстояване в локални­те контексти на различни медийни модели, дори и в тези, които сме свикнали да смятаме за имунизирани. Д-р Дарина Сарелска Департамент по журналистика и масови комуникации Американски университет в България