Гражданска регистрация в Република България - Сборник нормативни актове


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Съставител Кр. Митова

Издателство:Нова звезда

Корична цена:5.00 лв.
Отстъпка:1.00 лв. (20.00 %)
Цена:4.00 лв.
Година:2009
Подвързия:Меки корици
Страници:140
Език:Български

Сборникът съдържа:

 

 

Закон за Гражданската регистрация

ЗАПОВЕД № РД-02-14-226 от 7.02.2000 г.
за утвърждаване на образци на актове за гражданско състояние

 ЗАПОВЕД № РД-02-14-1646 от 9.09.2009 г.
за утвърждаване на образец на акт за сключен граждански брак

 ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 22.06.2001 г.
за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация

 ЗАКОН за лицата и семейството (извлечение)

 ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (извлечение)

 ЗАКОН за чужденците в Република България (извлечение)

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона
за чужденците в Република България (извлечение)

 ЗАКОН за убежището и бежанците (извлечение)

 ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства (извлечение)

 ЗАКОН за българските лични документи (извлечение)

 ПРАВИЛНИК за издаване на българските документи
за самоличност (извлечение)

 КОДЕКС на международното частно право (извлечение)

 КОНВЕНЦИЯ за премахване на изискването за легализация
на чуждестранни публични актове (извлечение)

 ЗАКОН за местното самоуправление
и местната администрация (извлечение)

 ЗАКОН за защита на личните данни (извлечение)

 ЗАКОН за достъп до обществена информация (извлечение)

 ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност (извлечение)

 ЗАКОН за частните съдебни изпълнители (извлечение)