Търговска несъстоятелност


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Георги Стефанов

Издателство:Абагар

Корична цена:27.00 лв.
Отстъпка:2.70 лв. (10.00 %)
Цена:24.30 лв.
ISBN:978-9-54427-945-5
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:320
Език:Български

Настоящото съчинение е опит за цялостно разглеждане на материалноправните и процесуалноправните институти (категории, субекти) на една от най-сложните правни материи на търговското право - търговската несъстоятелност, като сравнително по-голямо внимание е отделено на нейните материалноправни аспекти.

Акцентирано е върху анализа (коментара) на нормативните изменения и допълнения, включени в Търговския закон през 2016 г. и 2017 г-, както и на въпроси, по които няма единомислие в доктрината и (или) е налице противоречива съдебна практика.

Взети са предвид основните съчинения по търговската несъстоятелност в нашата литература. Направени са и някои сравнителни съпоставки.

В нова глава на съчинението е разгледано производството по стабилизация на търговец, чиято законова уредба се прилага от 01.07.2017 г.

Съчинението може да се използва от студенти от юридически и стопански факултети, които изучават дисциплините "Търговско право" или "Търговска несъстоятелност", както и от практикуващи юристи и икономисти.

Законодателството е съобразено към 01.04.2018 г.