Маркетинг – Част II


интернет книжарница Нова звезда
Автори: Лилия Каракашева, Благодатка Маркова, Лиляна Менчева

Издателство:Призма

Корична цена:22.80 лв.
Отстъпка:3.42 лв. (15.00 %)
Цена:19.38 лв.
ISBN:954-8571-29-3
Година:2006
Подвързия:Меки корици
Страници:280
Език:Български

Съдържание

1. Стокова политика
Стоковата политика в системата на маркетинга. Стоката – център на стоковата политика. Подготовка на стоките за въвеждане на пазара

2. Разработване и поддържане на стоковата политика на фирмата
Разработване на стоковия микс на фирмата. Поддържане на стоковия микс на фирмата
 
3. Ценова политика
Ценовата политика в системата на маркетинга. Характеристика на цената като елемент на ценовата политика. Разработване на ценовата политика

4. Същност, особености и елементи на пласментната политика
Място и роля на пласментната политика в системата на маркетинг инструментариума. Канали за реализация. Основни предимства на използването на посредниците в резултат на изпълняваните от тях функции. Недостатъци и рискове при ползването на посредници в качеството на канали за реализация. Национални и задгранични канали за реализация. Капиталови и некапиталови канали за реализация. Съвременни тенденции в развитието на системата от канали за реализация

5. Търговия на едро и дребно
Същност и функции на търговците на едро. Видове търговци на едро. Същност и функции на търговците на дребно. Стратегически решения в търговията на дребно.

6. Избор и управление на каналите за реализация
Основни постановки. Ръководни съображения, обуславящи избора на маркетинг канали. Анализ и оценка на алтернативни варианти на маркетинг канали за реализация на национални и международни пазари. Управление на дейността на каналите за реализация. Физическа дистрибуция на стоките (marketing logistic)

7. Рекламна политика
Същност, функции и цели на рекламата. Рекламни проучвания и планиране на рекламата. Организиране и осъществяване на рекламна кампания. Основни канали и средства за реклама

8. Пъблик рилейшънс(връзки с обществеността)
Същност и планиране на връзките с обществеността. Основни функции и средства на пъблик рилейшънс

9. Насърчаване на продажбите, лични продажби и спонсориране
Същност, планиране и средства за насърчаване на продажбите. Лични продажби и спонсориране

Към първа част:Маркетинг – Част I