Корица Международен бизнес – Част I

Международен бизнес – Част I


интернет книжарница Нова звезда
Автор: Лилия Каракашева

Издателство:Призма

Корична цена:22.20 лв.
Отстъпка:3.33 лв. (15.00 %)
Цена:18.87 лв.
ISBN:978-954-8571-31-9
Година:2009
Подвързия:Меки корици
Страници:224
Език:Български

Съдържание

1. Международни бизнес операции
Международен бизнес – същност и характеристики. Въведение в системата от международни стопански операции. Класификации на видовете международни стопански операции

2. Сделка за международна продажба
Дефинитивни постановки. Международна и вътрешна продажба в сравнителен план. Подготовка за сключване на сделка за международна продажба. Основни фази и етапи на технологичния цикъл на международната продажба. Търговски преговори

3. Условия на външнотърговски договор – икономическа същност и специфика
Предмет на външнотърговския договор. Условие за количеството на стоката. Условие за качеството на стоката. Условие за цената на стоката и общата стойност на доставката. Условие за франкировката. Условие за опаковката, етикетировката и маркировката на стоката. Условие за срока на доставка на стоката. Транспортни условия на сделката. Условие за количественото и качественото предаване и приемане на стоката. Условия за гаранции, рекламации и санкции. Уреждане на възникнали спорове. Условие за форсмажорни обстоятелства. Специални клаузи

4. Посреднически и реекспортни операции в международния бизнес
Видове посреднически операции. Реекспортни операции. Сделки „суич“ (switch) и „але ретур“ (aller retour). Сделки за преработка на чужди ресурси (сделка на ишлеме). Стимули и ограничители за развитие на реекспортните операции

5. Търговски компенсации в международния бизнес
Същност и развитие на компенсацията в международния бизнес. Видове компенсации в международния бизнес

6. Стокови борси и борсови операции
Възникване и същност на стоковата борса в качеството и` на организиран пазар. Основни стоки, обект на покупко-продажба на борсите. Видове борси. Създаване и функциониране на стоковата борса. Основни функции на международните стокови борси. Видове борсови операции. Борсовата търговия в България

7. Търговски аукциони и сделки на аукцион
Същност на аукционния търг като организиран пазар. Стоки, търгувани на аукционен търг. Основни организатори на международните аукциони. Видове аукциони. Сделка на аукцион. Цели и интереси, реализирани от участниците в един аукцион.