Международни икономически отношения и застраховане


интернет книжарница Нова звезда
Автор: Христо Драганов

Издателство:Тракия М

Корична цена:15.00 лв.
Отстъпка:2.25 лв. (15.00 %)
Цена:12.75 лв.
ISBN:954-8401-28-2
Подвързия:Меки корици
Страници:280
Език:Български

Проф. Христо Илиев Драганов е роден през 1933 г. в Трудовец. Завършил е специалност "Застрахователно дело" в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. Кандидат на науките (сега доктор) от 1963 г, а от 1978 г. - доктор на икономическите науки. От 1968 г. е доцент, а през 1980 г. му е присъдено званието професор в областта на застраховането. От 1975 до 1989 г. е последователно ръководител на катедра "Застрахователно и социално дело", зам.-декан, декан и зам.-ректор на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. Член е на Факултетния научен съвет на Общоикономическия факултет на УНСС. Дългогодишен ръководител на застрахователни компании. Чете лекции в Университета за национално и световно стопанство, Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Института за следдипломна квалификация и други университети и организации по: Теория на застраховането, Организация на застраховането, Презастраховане, Анализ на дейността на застрахователното дружество, Управление на риска, Застрахователен пазар, Контролинг в застраховането и др. Специализирал е в Хумболтовия университет -Берлин, Виенския икономически университет, Московския финансов институт по проблемите на организацията, управлението и застраховането. Има над 150 публикации в областта на застраховането. Консултант е на български и чуждестранни организации и е ръково-дител от българска страна на международни проекти в областта на застраховането.