Казуси по гражданско съдопроизводство Том I


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Любен Корнезов, Атанас Иванов

Издателство:Нова звезда

Корична цена:25.00 лв.
Отстъпка:5.00 лв. (20.00 %)
Цена:20.00 лв.
ISBN:978-954-8933-72-8
Година:2013
Подвързия:Меки корици
Страници:404
Език:Български

Настоящето учебно помагало съдържа казуси във връзка с подготовката на студентите по право на юридическите факултети при обучението им по гражданско съдопроизводство. Предложените казуси биха представлявали интерес и за завършилите юристи при подготовката им за конкурс за съдии, за преподавателите в юридическите факултети, както и за практикуващите юристи.

Сборника е своеобразен справочник, систематизиращ типични казуси от съдебната практика в годините от 1952 г. до 2012 г., възможните въпроси към тях и решенията на съдилищата и върховната съдебна инстанция, поради което авторите на сборника не са обвързани с едни или други съдебни разрешения. Целта на сборника е да помогне на  студентите в обучението по изучаваните правни дисциплини. Въпросите към казусите са условни, някои от тях „търпят” няколко различни отговора, като по този начин се търси провокация към студентите да усвоят изкуството да спорят с аргументи при формирането на своята позиция. Правото е „спорна наука”, затова от древността и до днес „двама юристи на едно място са винаги на различни мнения”.
Сборникът съдържа и образци от процесуални документи. Целта е студентите да се запознаят с „живото” правораздаване. Авторите на сборника не са обвързани с тяхната правилност и юридическа прецизност. 
В казусите и процесуалните документи данните относно номерата на фактурите, адресите, сумите и реквизитите на другите документи, са посочени условно и нямат нищо общо с действителните данни. Запазени са съществуващи номера на дела, за да се даде възможност на читателя да реши съответния казус чрез използването на собствените си теоретични познания, нормативните източници и използване на самият съдебен акт, постановен по съответното дело.
Това е етап от подготовката, която следва да премине всеки юрист, за да навлезе в дебрите на юридическата наука и практика, защото както е казал Целз „Правото е изкуство за справедливо и добро”.