ОФЕРТА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА КНИГИ!


Издателство:

Цена:0.00 лв.

Примерна оферта
за издаване на книги, публикации
в ограничен тираж
Формат – 16/70/100

Страници – 100

Хартия – 80 гр. офсет

Предпечатна подготовка – 1 лв./стр.
 (гладък текст)

Корица – пълноцветна

Цена за тираж 50 бр. – 164 лв. (цена за 1 бр. - 3.28 лв. )

Цена за тираж 100 бр. – 270 лв. (цена за 1 бр. - 2.70 лв.)
(цените са без ДДС)