Корица Стандартизация в счетоводството

Стандартизация в счетоводството


Автори: Проф. д-р на ик. науки Иван Душанов, Доц. д-р Снежана Башева, Д-р Христина Орешкова, Д-р Николай Орешаров, Гл. ас. виктор Хаджикотев

Издателство:Икономика Прес

Корична цена:27.60 лв.
Отстъпка:5.52 лв. (20.00 %)
Цена:22.08 лв.
Година:2009
Подвързия:Меки корици
Страници:512
Език:Български

Предназначението на настоящия труд е да помогне на практикуващите счетоводители и съставителите на финансови отчети, ръководителите на предприятия, предимно от нефинансовия сектор, студентите и други специалисти, проявяващи интерес към счетоводството като теория, методология и практика, в изучаването на сложна и широкообхватна материя - основно приложими в счетоводната и финансовоотчетна практика в България стандарти - Международните счетоводни стандарти и Националните стандарти за финнсови отчети за малки и средни предприятия. Очакванията на авторите са всеки внимателен и добронамерен прочит на книгата да допринесе за правилното тълкуване и усвояване на стандартите и за вникване в същината на тяхната философия и принципи. Авторите са убедени, че това е предпоставка за умело и творческо прилагане на основните им постановки, методически правила и изисквания.