Управленският контрол - Фактор за стратегическо развитие на организацията


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Мина Даскалова

Издателство:Софттрейд

Корична цена:12.00 лв.
Отстъпка:1.80 лв. (15.00 %)
Цена:10.20 лв.
ISBN:978-954-334-168-9
Година:2015
Подвързия:Меки корици
Страници:152
Език:Български

Целта на настоящия монографичен труд е да допринесе за разясняването и популяризирането на функциите на упраленския контрол и управленския одит, като съществена част от инструментариума за осъществяването на ефективно управление в организацията. Тъй като управленския контрол е концептуален модел на вътрешния контрол, прилаган в организациите, в зависимост от съответните нормативни разпоредби, за яснота на изложението се приема. че понятието "управленски контрол" и "управленски одит" са равнозначни на понятията "вътрешен контрол" и "вътрешен одит", използвани в българската теория, практика и нормативна база.