Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: С. Сербезова, В. Микова, В. Цоневски, Е. Банова, И. Ахмедова, С. Станчева, С. Симеонова, Ч. Христов

Издателство:Труд и право

Корична цена:32.40 лв.
Отстъпка:6.48 лв. (20.00 %)
Цена:25.92 лв.
ISBN:978-954-608-220-6
Година:2014
Подвързия:Меки корици
Страници:880
Език:Български

Тази книга – пето преработено и допълнено издание, предлага всички важни административно-правни процедури , вътрешни актове и приложни документи по уреждане на трудовите отношения. Разработени са 88 процедури, свързани с:

  • Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения
  • Работното време
  • Почивките и отпуските
  • Специалната закрила на някои категории работници и служители
  • Колективното договаряне
  • Уреждането на индивидуалните и колективните трудови спорове
  • Информирането и консултирането на работниците и служителите и гарантираните им вземания при несъстоятелност на работодателя
  • Защитата от дискриминация и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
Всяка от процедурите е разработена по предварително зададен макет: цел на процедурата, правно основание, участници (страни), предварителни условия, действия в хронологичен ред, възможни усложнения и допълнения, отказ от обжалване, правни последици.
Към всяка от процедурите са приложени примерни вътрешни актове и образци на съответните приложни документи.