Настолник на счетоводителя 2016 + CD


Издателство:

Корична цена:48.00 лв.
Отстъпка:9.60 лв. (20.00 %)
Цена:38.40 лв.
ISBN:977-131-295-5005
Година:2016
Страници:638

"Настолник на счетоводителя" се предлага под формата на:
 • книга;
 • CD с електронен вариант на настолника;
 • книга + CD с електронен вариант на настолника.
Акценти през 2016 г. в книгата и CD-то през 2016 г.:
 • банкови сметки и кодове за вид плащане.
 • размери, срокове, санкции и понятия по ЗДДС, ЗКПО, ЗАДС, ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и Кодекса за социално осигуряване;
 • вътреобщностна търговия и система ИНТРАСТАТ;
 • минимален осигурителен доход, диференцирани осигурителни вноски, парични обезщетения;
 • размер на осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за 2016 г.;
 • размер и обхват на осигурителните вноски за периода 1980 г. - 2016 г.;
 • данъчен, осигурителен и трудов календар;
 • разходни норми на горивата за всички нови модели автомобили;
 • размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната и чужбина;
 • законна лихва и основен лихвен процент. Валутни курсове.