Преразказ с дидактическа задача за 7. клас


Автори: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

Издателство:Булвест

Корична цена:6.00 лв.
Отстъпка:0.90 лв. (15.00 %)
Цена:5.10 лв.
ISBN:9789541809303
Година:2014
Подвързия:Меки корици
Страници:104
Език:Български

Помагалото "Преразказ с дидактическа задача" е предназначено да помогне на седмокласниците в подготовката им за втория модул на "Националното външно оценяване". В него наред с теоретичните знания за особеностите на преразказа с дидактическа задача и подходящи за преразказване текстове се предлага и система от упражнения за развиване и усъвършенстване на уменията за създаване на този вид преразказ. Към всеки блок с упражнения са предложени в синтезиран вид знанията, които са необходими за изпълнението им и примери, които ги онагледяват. Включени са и алгоритми за писане на преразказ от името на герой и на неутрален разказвач, които нагледно са приложени върху два текста. Помагалото съдържа следните раздели: особености на преразказа с дидактическа задача - в табличен вид са представени същността на този вид преразказ и изискванията, които трябва да се спазват при създаването му; упражнения за превръщане на знанията за преразказ с дидактическа задача в умения за неговото създаване - включва упражнения за правилна употреба на глаголни времена и наклонения, за преобразуване на пряка реч в непряка, за правилно заместване на имена с местоимения, за избор на синоними; алгоритъм за създаване на преразказ с дидактическа задача в изпитна обстановка - в табличен вид са посочени всички стъпки и са представени дейностите, които трябва да се извършат за определено време; алгоритъмът е приложен към художествени текстове, като са предложени примерни преразкази от името на герой и от името на неутрален разказвач; 10 текста за създаване на преразказ с дидактическа задача с конкретни насоки за изпълнение. Помагало ще даде възможност на седмокласниците да: започнат подготовката си за втория модул на Националното външно оценяване още в началото на учебната година; систематизират знанията си за преразказа с дидактическа задача (вид трансформиращ преразказ); развият и усъвършенстват уменията си за преразказване на непознат текст с промяна на повествователната позиция; да овладеят алгоритъм за създаване на преразказ, който ще им помогне да организират дейността си по време на изпита; придобият увереност, че могат успешно да преразказват непознат текст с промяна в повествователната позиция. Помагалото може да се използва от учениците индивидуално за самоподготовка вкъщи и групово в часовете по български език и литература. Тъй като седмокласниците владеят уменията за създаване на преразказ в различна степен, всеки учител може да предложи допълнителни упражнения по предложените в помагалото модели. Настоящото издание е одобрено от МОН и е съвместимо с учебната програма за 2015/2016 г.