Европа между Средновековието и съвременността


Автор: Колектив

Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново

Корична цена:33.00 лв.
Отстъпка:4.95 лв. (15.00 %)
Цена:28.05 лв.
ISBN:9789545246753
Година:2009
Подвързия:Меки корици
Страници:464
Език:Български

Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев

С настоящия юбилеен сборник преподавателите от катедра „Нова и най-нова обща история" към Историко-юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" отбелязват 60-тата годишнина на своя уважаван колега професор доктор на историческите науки Радослав Мишев. Той е сред първите възпитаници на Великотърновския университет, заменили студентската скамейка с преподавателската катедра и извървели нелекия академичен път от асистент до професор в родната Алма матер.
В научната си кариера проф. дин Р. Мишев се утвърди сред най-добрите изследователи на историята на Австро-Унгария и на нейните отношения с България и останалите страни от Югоизточна Европа, с Великите сили. Монографиите и статиите му са безспорен принос в българската историческа наука и се ползват от наши и чужди учени.
Като преподавател по нова и съвременна обща история с над тридесетгодишен стаж проф. дин Мишев е чел лекции на хиляди студенти във Велико Търново, Шумен, София, Смолян, Добрич, Плевен, ръководил е техни дипломни работи, магистърски тези, докторски дисертации. Най-радващото е, че продължава да преподава любимите си учебни дисциплини и да трупа уважението на студенти и колеги.
Професор Мишев е сред инициаторите за създаването на катедрата по нова и най-нова обща история и неин ръководител- 1990-1991 и от2003 г. насетне. Бил е заместник-декан - 1990-1995 и декан на Историческия факултет - 1995-1999 г., член на Специализирания научен съвет по нова и най-нова история към Висшата атестационна комисия - 1995-1999 г., на Научен факултетски съвет на Историко-юридически факултет при Великотърновския университет от хабилитирането му през 1986 г. досега, участва като експерт и рецензент в обсъждането на научноизследователски проекти и учебници за средното образование, в различни комисии на Министерството на образованието и науката.
За сборника материали предоставиха тридесет автора, чийто професионален път се е пресякъл с този на професор Мишев. Сред тях има негови бивши студенти и настоящи преподаватели, докторанти, колеги от различни университетски и научни институции, приятели. Обединява ги уважението им към юбиляра и желанието им да оставят писмен знак в негова чест.
Разнообразието в тематиката на статиите подтикна съставителите на сборника да очертаят четири проблемни сфери: История на Европа; Балканска история; България в световната политика, Проблеми на българската история. Условното разграничение е на регионален принцип и отговаря на досегашните основни акценти в преподавателската и научноизследователска дейност на професор Мишев.
Валентин Спиридонов