Литература за 5 клас


Автори: Мария Герджикова, Олга Попова, Стоймира Георгиева

Издателство:Булвест

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:3.00 лв. (15.00 %)
Цена:17.00 лв.
ISBN:9789541804667
Година:2011
Подвързия:Меки корици
Страници:177
Език:Български

Учебникът по литература е основан на традиционния за прогимназиалния курс на българското училище христоматиен принцип, който гарантира по-голяма близост в общуването с текста. За да се обогати образователната функция на учебника, без да се натоварва той със статии, които са присъщи на учебниците за горен курс, са въведени шест рубрики. Художественият текст и рубриките към него организират една завършена урочна единица. Урочната дейност може да се разгърне, като се следват въпросите и задачите към всеки художествен текст. Те са подредени в логическа последователност, водят до извеждане замисъла на текста и на неговата художествена реализация, както и до изясняването на определени литературни термини, понятия и явления. Останалите рубрики дават необходимите знания на петокласниците, за да възприемат и осмислят заложените в текстовете образи, картини, идеи и т.н.; да затвърдят основното, което трябва да се помни за вид художествен текст, за дадено понятие, явление и др.; да се прилага наученото и да се формират умения за създаване на устен и писмен текст. Всяко звено от учебника е динамично и логически обвързано с останалите, което определя и функционалния му характер. Едни от рубриките са обвързани с въпросите и задачите след художествения текст, други – с четвърти раздел „Да можем добре да говорим и да пишем“. Съществено достойнство на учебника е ясният, конкретен и точен изказ на словото в урочните статии, при формулировката на въпросите и задачите и при поднасянето на информацията в отделните рубрики. Максимално съобразен с принципа за достъпност, той коректно извежда научната проблематика и целите на обучението. Литературните тестове са отличават с възможност за самопроверка и самооценка. В този смисъл учебникът може да служи като самоучител на всеки ученик, като ръководство в работата на всеки учител и като справочник за всеки родител.