Тестови задачи по литература: За самоподготовка, контрол и самоконтрол за 5. клас


Автори: Мария Герджикова, Олга Попова

Издателство:Булвест

Корична цена:3.50 лв.
Отстъпка:0.53 лв. (15.14 %)
Цена:2.97 лв.
ISBN:9789541805091
Подвързия:Меки корици
Страници:68
Език:Български

Сборникът „Тестови задачи по литература за самоподготовка, контрол и самоконтрол“ съдържа 570 тестови задачи върху учебния материал по литература за 5. клас. Те са предназначени преди всичко за самоподготовка на петокласниците, а не само за проверка, контрол и самоконтрол на знанията и уменията им. Всички видове въпроси и отговорите към тях дават възможност за повишаване на литературната компетентност чрез разширяване на знанията и преодоляване на пропуските. Учебното помагало може да бъде успешно използвано както от ученици, така и от учители и родители. Ако учениците се отнасят сериозно към подготовката си по литература, работят с търпение и желание, проявяват воля и трудолюбие, този сборник ще им позволи да се подготвят сами. В сборника родителите ще намерят ръководство, което ще им покаже как конкретно могат да направляват децата си, когато учат. В него ще открият и допълнителна информация, която неизбежно им е необходима, ако не са специалисти филолози. Сборникът с тестови задачи по литература за 5. клас предлага на учителите специалисти оригинални методически идеи за подготовка на уроците, за контрол и проверка на знанията и уменията на учениците. Сборникът се състои от две книжни тела. Първото от тях съдържа тестове към всеки художествен текст от учебната програма и тестове върху теоретичния материал, предвиден за изучаване в 5. клас. Второто книжно тяло съдържа отговорите на всички тестови задачи. То е подвижно и това дава възможност, когато учителят иска, да използва тестовете за проверка и оценка в час, като изолира ползването на отговорите. Предложените тестове са различни по съдържание и степен на трудност и са разделени в две групи. В първата група влизат по два теста (лесен и труден) с по 10 задачи към всеки художествен текст от учебната програма. Втората група включва четири теста с общо 50 задачи върху теоретичния материал, предвиден за изучаване в 5. клас. Първият вид тестове (лесни) се състоят от по-леки по трудност задачи, свързани със съдържанието, с героите, с темата, с идеята, с композицията и с художествените средства. Тези задачи са с посочени четири отговора, от които верният е само един. Решаването им изисква преди всичко познаване на съдържанието на художествения текст, известни умения той да се наблюдава и тълкува и познаване на предвидените за изучаване литературни понятия и термини. Вторият вид тестове (трудни) включват задачи с по-висока степен на трудност. Първите пет задачи са с посочени отговори. Решаването им изисква не само познаване на съдържанието, но и умение да се откриват причинно-следствени връзки, да се правят изводи, да се дават оценки. Задачите от шеста до десета включително са с отворен отговор. Учениците трябва сами да формулират твърдение в рамките на едно или няколко изречения. Правилното решаване на тези задачи изисква не само знания, но и умения за създаване на свързан текст. Примерните отговори дават информация и учат петокласниците да създават свързан текст. Учителите трябва да имат предвид, че тези отговори са само примерни. При оценяването им трябва да се отчита целенасочеността, точността и изчерпателността на отговора. За да се получи една обективна оценка на знанията и уменията на учениците, трябва да се изпълнят и двата теста – лесният и трудният. Задачите от втората група тестове (върху теоретичния материал) дават възможност за творчески решения съобразно целите и задачите на учителите. Тези тестови задачи могат да намерят място при преговор и обобщение или да заменят някои от задачите с посочени отговори. За всяко вярно решение на задача с посочени отговори се присъжда 1 точка. За невярно решение – 0 точки. При изпълнението на задачите с отворен отговор се поставят от 0 до 3 точки в зависимост от постигнатата целенасоченост, изчерпателност и точност. Максималният брой точки за изпълнението на комбинацията от двата теста (лесен и труден) е 30.