Управление на качеството в логистиката


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Мария Воденичарова

Издателство:УНСС

Корична цена:9.90 лв.
Отстъпка:1.49 лв. (15.05 %)
Цена:8.41 лв.
ISBN:978-619-232-010-2
Година:2017
Подвързия:Меки корици
Страници:185
Език:Български

Логистичната теория и практика са в процес на непрекъснато и интензивно развитие през последните десетилетия. Още с появата си през 50-те  години на ХХ век логистиката се свързва с необходимостта от повишаване нивото на обслужване на клиентите и с възможностите за намаляване на разходите. Логистиката играе съществена роля в осигуряването на конкурентно предимство на организациите чрез приноса за: навлизане на нови пазари и достигане до нови източници на суровини; увеличаване на пазарния дял чрез осигуряване на високо ниво на обслужване на клиентите; намаляване на логистичните разходи за сметка на оптимизацията на запасите, транспорта, складовото стопанство и синхронизация на производството, снабдяването и дистрибуцията; намаляване на материалните разходи чрез намиране на по-изгодни източници за снабдяване и други. В условията на нарастващи изисквания на гражданите и бизнеса за повече и по-качествени продукти и услуги, въпросите, свързани с управление на качеството в логистиката са изключително актуални.
Целта на учебника е да даде теоретични знания и да развие практически умения на бъдещите специалисти по управление на качеството в логистиката. Задачите, които се решават чрез изучаване на дисциплината са свързани с изясняване същността на качеството и управлението на качеството в логистиката, разкриване на концепциите, методите и инструментите за управление на качеството в логистиката и опредселяне на мястото и ролята на логистиката в системите за управление на качеството. Учебникът е разработен съгласно изискванията за провеждане на обучение в магистърска степен по специалността.