Социалният капитал


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Теменуга Ракаджийска, Мариета Христова, Димитър Сивков

Издателство:УНСС

Корична цена:11.90 лв.
Отстъпка:1.79 лв. (15.04 %)
Цена:10.11 лв.
ISBN:978-954-644-977-1
Година:2017
Подвързия:Меки корици
Страници:280
Език:Български

Какво е социалният капитал? Как влияе на икономическото действие? Как да го разбираме и познаваме? Това са въпроси, на които авторите от втората половина на ХХ век досега търсят адекватни отговори. Разбира се, лесен път за достигане на еднозначни отговори няма. Вероятно само афоризмът "It's not what you know, it's who you know." е всеобщо приет.
В книгата са разкрити различни подходи към социалния капитал на световно признатите автори, търсили отговор на тези въпроси.
Целта е не само да се представят подходите и концепциите на различни автори при обяснението на феномена, но и като се представи ново виждане за неговата специфика, да се отговори на редица въпроси:
Има ли основания социалният капитал да се третира като капитал?
Основателни ли са критиките на концепцията за социалния капитал?
Публично или частно благо е социалният капитал?
Каква е differentica specifica на феномена, т.е. тази негова специфична същност, която дава основание да се говори за наличието на феномен, различен от останалите социални феномени?
Каква е ролята на социалния капитал в съвременното общество и в епохата  на виртуалността и защо социалният капитал е важен?
Каква е функцията на социалния капитал за икономическото поведение на индивида и кои фактори детерминират социалния капитал?
Доколко и как е възможно неговото емпирично изследване и измерване?
Право на читателя е да реши доколко логично аргументирани са дадените отговори.

"...Книгата е интелектуално предизвикателство.
Възприемането и осмислянето на нейното съдържание не са лесни и изискват сериозно усилие  от читателите да бъдат съпричастни  към задълбочеността  и аналитичността на текста, които обаче съответстват на сложността  и многомерността на тематизирания социален феномен.
Книгата е завършен и оригинален труд, в който могат да се идентифицират  и научни приноси към тематизирането на социалния капитал..."

Откъс от рецензията на доц. д-р Андрей Нончев