Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека. Второ издание


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Александър Стойнов

Издателство:Сиела

Корична цена:18.00 лв.
Отстъпка:3.60 лв. (20.00 %)
Цена:14.40 лв.
ISBN:978-954-28-2603-3
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:334
Език:Български

Престъплениия против личността:

- Обща характеристика и система на престъпленията против личността.

- Престъпления против живота и здравето на личността.

- Престъпления против свободата на личността.

- Престъпление против доброто име, честта и достойнството на личността.

- Престъпления против половата неприкосновеност на личността и против половия морал.

- Трафик на хора.

Престъпления против правата на гражданите:

- Обща хапрактеристика и система на престъпленията против правата на гражданите.

- Престъпления против лични права.

- Престъпления против лично-икономическите права на гражданите.

Престъпления против брака, семейството и младежта:

- Престъпления против брака, семейството и гражданското състояние.

- Престъпления против младежта.