Административно право и административен процес. Сборник с нормативни актове


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: съставител проф. д-р Димитър Костов

Издателство:Сиела

Корична цена:15.00 лв.
Отстъпка:3.00 лв. (20.00 %)
Цена:12.00 лв.
ISBN:978-954-282-276-9
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:730
Език:Български

  Административното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за цялостното развитие на обществото ни е безспорно.

  В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното є осъществяване, както и отговорността в това отношение.

   Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.

 

Проф. Д. КостовI. ОРГАНИ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

1. Конституция на БР (извлечение)

2. Закон за администрациата

3. Закон за държавния служител

4. Закон за местното самоуправление и местната администрация

5. Закон за висшето образувание

6. Закон за развитие на академичния състав в Република България

7. Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България


РАЗДЕЛ ПЪРВИ - АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО


II. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Конституция на Република България (Извлечение)

2. Закон за административно-териториалното устройство на Република България

3. Закон за териториалното деление на столичната община и големите градовеIII. КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. Конституция на Република България (Извлечение)

2. Закон за съдебната власт (Извлечение)

3. Закон за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобитото имущество

4. Закон за омбудсмана

5. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди


РАЗДЕЛ ВТОРИ - АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

1. Конституция на РБ (извлечение)

2. Административно процесуален кодекс

3. Закон за административните нарушения и наказания