От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси


Автори: Йовка Тишева, Иванка Мавродиева

Издателство:БГ Учебник

Корична цена:14.00 лв.
Отстъпка:2.10 лв. (15.00 %)
Цена:11.90 лв.
ISBN:9786191870158
Година:2016
Страници:208
Език:Български

Съдържание: Предговор от научния редактор Увод 1. Жанрове, свързани с обучение и оценяване на студентите 1.1. Реферат и рефериране на научни публикации 1.2. Доклад, представяне и изнасяне на доклада 1.3. Академично есе, писане и структуриране 1.4. Курсова работа, писане и представяне 1.5. Дипломна работа/магистърска теза, писане и защита 1.6. Академична презентация и презентиране 1.7. Мотивационно писмо за кандидатстване в университет 1.8. Жанрове, свързани с оценяване на студентите 2. Жанрове и формати при участие на студенти в научни форуми 2.1. Жанрови особености на научното съобщение 2.2. Жанрови особености на научния доклад 2.3. Жанрови особености на научната статия 2.4. Жанрови и структурни особености на постера 2.5. Научна конференция 2.6. Кръгла маса 3. Научен стил, правопис, пунктуация, редактиране 3.1. Особености на научния стил 3.2. Правописни и граматически правила 3.3. За пунктуацията и препинателните знаци 3.4. Редакции на научни текстове от студенти 4. Библиография, източници, цитати и цитиране 4.1. Библиография – особености, създаване и оформяне 4.2. Стандарти и модели за оформяне на библиография 4.3. Цитати и цитиране в научни текстове 5. Електронни ресурси, уебписане и онлайн редактиране 5.1 Особености при създаване и ползване на електронни ресурси от студенти 5.2 Особености на уебписането при създаване на текстове от студенти 5.3 Особености на онлайн редактирането при създаване на текстове от студенти Библиография