Изключващи вината обстоятелства. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Румен Марков

Издателство:Сиела

Корична цена:26.00 лв.
Отстъпка:5.20 лв. (20.00 %)
Цена:20.80 лв.
ISBN:978-954-28-2849-5
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:391
Език:Български

  Книгата е първото в българската теория цялостно монографично изследване на изключващите вината обстоятелства. В сравнителноправен и исторически план на основата на достиженията на доктрината от ХIХ в. до наши дни се разкриват специфичните особености, вътрешните връзки и съотношението между грешката, случайното деяние и изпълнението на противоправна служебна заповед.
  Направен е опит за нов и необременен от традиционните виждания поглед не само върху обстоятелствата по чл. 14–16 от Наказателния кодекс (НК), но и върху свързаните с тях понятия и институти на наказателното право като вината и нейните форми, вменяемостта и невменяемостта, състава на престъпление, другите обстоятелства, изключващи наказателната отговорност, причинната връзка, стадиите на умишлената престъпна дейност, съучастието и пр., и разбира се, върху фундаменталния въпрос за свободата на волята и неговата проекция в сферата на наказателната отговорност.
  Във връзка с новия чл. 16а НК подробно е разгледана проблематиката на принудата и трафика на хора. Задълбочено е изследван въпросът за правилното въвеждане на съответните актове на правото на Европейския съюз в нашето вътрешно право. Предлага се отмяната на чл. 16а НК.
  В труда е интегриран критичен анализ на практиката на ВС и ВКС по наказателни дела за период от последните 50 години.
  Обосновани са десетки теоретични изводи и множество предложения за промени в НК.
  Книгата е предназначена не само за законодателя, но и за съдии, прокурори, адвокати, радследващи органи, както и за студентите в тяхната подготовка по общата част на наказателното право и по някои въпроси от особената част.