Моите приказни пътечки: Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание за 4. подготвителна група на детската градина и в училището По учебната програма за 2019/2020 г.


Издателство:Булвест

Корична цена:34.80 лв.
Отстъпка:5.22 лв. (15.00 %)
Цена:29.58 лв.
ISBN:9789541813645
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Език:Български

За деца на 6 - 7 години. Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. Методическото ръководство за 4. подготвителна група към системата Моите приказни пътечки е разработено в подкрепа на учителите за проектиране на техните форми на педагогическо взаимодействие - педагогическите ситуации. То насочва учителя към технологични решения на новите достижения в сферата на възрастовата психология, предучилищната педагогика и образователните технологии за предучилищна възраст, дава различни идеи за мотивиране на дейността на децата чрез включените в него тематични контексти, предлага вариативни практически дейности за деца под формата на игри, игрови упражнения, изобразителни, конструктивни и музикални дейности и физически активности. В структурата на Методическото ръководство са описани методически разработки по всяко едно от образователните направления: български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; физическа култура. Към всяко направление са представени насоки за проектиране на основните форми - педагогическите ситуации. Педагогическите ситуации в рамките на системата присъстват с названията: Основни педагогически ситуации (ОПС), чийто брой за седмица по всички образователни направления общо е 17 и съответства на нормативно определения минимален брой ситуации в Наредба № 5 за пред­училищно образование от 2016 г. на МОН. Основни допълващи педагогически ситуации (ОДПС), които допълват броя на педагогическите ситуации до максимално разрешения - по 5 допълващи педагогически ситуации за седмица. В Методическото ръководство са представени идеи и за двата типа педагогически ситуации към всяко от образователните направления (с изключение на образователно направление Физическа култура, към което са включени само ОПС).