Сборник съдебна практика. Тълкувателните решения на ВКСна Република България с особените мнения към тях. 2008–2018 г. Част II (Особена)


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Съставител: Симеон Тасев

Издателство:Нова звезда

Корична цена:25.00 лв.
Отстъпка:3.75 лв. (15.00 %)
Цена:21.25 лв.
ISBN:978-619-198-1144
Година:2019
Подвързия:Твърди корици
Страници:327
Език:Български

  Сборникът съдържа съдебна практика по граждански и търговски дела – тълкувателните решения на Върховния касационен съд на Република България, с особените мнения към тях, приети през периода 2008–2018 г.
  Действащото у нас гражданско законодателство, една част от което е прието от шестдесет години, постави пред съдебната практика редица въпроси при неговото правоприлагане. Срещаните неясноти и затруднения бяха преодолени чрез творческото тълкуване на законите от Върховния касационен съд. Законосъобразното адаптиране на съответните разпоредби на закона към социалните разпоредби на закона към социалните потребности допринесе за правилното разрешаване на възникналите конфликти, при правоприлагането.
  Според Закона за съдебната власт, при противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона, се приемат тълкувателни решения от общото събрание на съоветната колегия на Върховния касационен съд.
  Тълкувателните решения и тълкувателните постановление са задължителни за органите, посочени в закона, при правоприлагането.
  Решенията се приемат с мнозинство на гласовете на съдиите. съдиите, които не са съгласни с мнението на мнозинството, подписват решението, като мотивират отделно своите особени мнения, съгласно разпоредбите на Гражданкия процесуален кодекс.