Граждански процесуален кодекс 2019


Издателство:Сиби

Корична цена:7.90 лв.
Отстъпка:1.20 лв. (15.19 %)
Цена:6.70 лв.
ISBN:9786192260484
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:408
Език:Български

17. актуализирано издание към 20 май 2019 г. Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове. В информационното приложение на сборника са поместени и списъци на актове на правото на ЕС, многостранни международни договори, двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела, както и тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г. Сборник нормативни актове: ГПК правна помощ медиация арбитраж такси Съдържание Граждански процесуален кодекс (ГПК) Закон за правната помощ (ЗПрПом) Закон за медиацията (ЗМед) Закон за международния търговски арбитраж (ЗМТА) Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс Информационно приложение Право на Европейския съюз Многостранни международни договори Двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела Тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г.