Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация 2019


Издателство:Сиби

Корична цена:4.50 лв.
Отстъпка:0.90 лв. (20.00 %)
Цена:3.60 лв.
ISBN:9786192261191
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:80
Език:Български

Съдържание Общи разпоредби (чл. 1 - 5) Висш съдебен съвет (чл. 6 - 11) Правомощия на пленума на Висшия съдебен съвет (чл. 6 - 7) Правомощия на колегиите на Висшия съдебен съвет (чл. 8 - 10) Правомощия и функции на представляващия Висшия съдебен съвет (чл. 11) Организация на работата на Висшия съдебен съвет (чл. 12 - 44) Комисии към пленума на Висшия съдебен съвет (чл. 12 - 22) Комисии към колегиите на Висшия съдебен съвет (чл. 23 - 24) Заседания на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет (чл. 25 - 35) Оформяне актовете на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет (чл. 36 - 38) Организация на работата с предложенията и сигналите (чл. 39 - 40) Права и задължения на членовете на Висшия съдебен съвет (чл. 41 - 44) Бюджет на съдебната власт (чл. 45 - 55) Вътрешен одит (чл. 56 - 62) Общи положения (чл. 56) Състав, функции и организация на работата на дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия съдебен съвет (чл. 57 - 58) Статут на вътрешните одитори (чл. 59 - 62) Администрация на Висшия съдебен съвет (чл. 63 - 91) Общи положения (чл. 63) Главен секретар (чл. 64) Функции и организация на работата на администрацията на Висшия съдебен съвет (чл. 65 - 79) Служители в администрацията на Висшия съдебен съвет (чл. 80 - 91) Преходни и заключителни разпоредби (§ 1 - 3)