Защита на класифицираната информация 2019


Издателство:Сиби

Корична цена:7.90 лв.
Отстъпка:1.58 лв. (20.00 %)
Цена:6.32 лв.
ISBN:9786192261146
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:320
Език:Български

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея. Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях. Сборник нормативни актове: достъп до обществена информация; защита на личните данни; класифицирана информация. Съдържание Закон за защита на класифицираната информация Закон за достъп до обществена информация Закон за защита на личните данни Решение № 7 на Конституционния съд от 4 юни 1996 г. по к. д. № 1/1996 г. (диспозитив) Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация