Обществени поръчки 2019


Издателство:Сиби

Корична цена:9.50 лв.
Отстъпка:1.10 лв. (11.58 %)
Цена:8.40 лв.
ISBN:9786192261207
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:480
Език:Български

В предстоящото издание на сборника ще бъдат отразени измененията в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г. В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г. Включен е Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с който се уреждат обществените отношения, свързани с различните дейности по координация, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата, предоставени от Европейския съюз на Република България в режим на споделено управление, като и специалните правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ. Поместено е Информационно приложение - справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и бележки във връзка с преходния режим. Сборник нормативни актове: ЗОП ППЗОП тарифа за таксите ЗУСЕСИФ Съдържание Закон за обществените поръчки Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд Информационно приложение