Закон за устройство на територията 2019


Издателство:Сиби

Корична цена:9.90 лв.
Отстъпка:1.98 лв. (20.00 %)
Цена:7.92 лв.
ISBN:9786192261238
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:424
Език:Български

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията - оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство. Поместени са "Законът за устройство на територията", "Законът за устройството и застрояването на Столичната община" и "Законът за устройството на Черноморското крайбрежие". Включен е и "Законът за регионалното развитие", с който се уреждат разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за пространствено развитие на национално и регионално равнище. Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника. Сборник с нормативни актове: устройствено планиране; инвестиционно проектиране; строителство; контрол; устройство и застрояване на Столична община; устройство на Черноморското крайбрежие; регионално развитие. Съдържание Закон за устройство на територията Закон за устройството и застрояването на Столичната община Закон за устройството на Черноморското крайбрежие Закон за регионалното развитие Информационно приложение Основни изисквания към строежите (Приложение І към Регламент (ЕС) № 305/2011) Извлечение от Закона за културното наследство (права и задължения на собствениците или ползвателите на недвижими културни ценности; териториалноустройствена защита) Решения на Народното събрание за налагане на мораториуми Тълкувателни решения