Кодекс за социално осигуряване 2019


Издателство:Сиби

Корична цена:9.90 лв.
Отстъпка:1.98 лв. (20.00 %)
Цена:7.92 лв.
ISBN:9786192261085
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:520
Език:Български

В изданието са отразени измененията в Кодекса за социално осигуряване, приети от Народното събрание на 24 януари 2019 г. и обнародвани в ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г. Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване - "Кодекс за социално осигуряване", "Закон за установяване на трудов и осигу­рителен стаж по съдебен ред", "Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване" за 2019 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" и др. В информационното приложение са поместени извлечения от "Закона за здравното осигуряване" - в частта за здравноосигурителните вноски, и от "Закона за здравето" - в частта за медицинската експертиза. Сборник нормативни актове: държавно обществено осигуряване; допълнително социално осигуряване; осигурителни вноски; обезщетения; пенсии; осигурителен стаж; действащи и отменени редакции; препращания. Съдържание Кодекс за социално осигуряване Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (извлечение) Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред Информационно приложение Извлечение от Закона за здравното осигуряване (здравноосигурителни вноски) Извлечение от Закона за здравето (медицинска експертиза)