Данъци 2019


Издателство:Сиби

Корична цена:15.90 лв.
Отстъпка:3.18 лв. (20.00 %)
Цена:12.72 лв.
ISBN:9786192261054
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Език:Български

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии. Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове. Включени са извлечения от Конституцията на Република България и от решения на Конституционния съд, съдържащи казуално тълкуване по въпроси на данъчното регулиране. Изданието съдържа информационно приложение със систематичен списък на актове на правото на ЕС в областта на данъчното облагане, списък на двустранните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна, и справочник на актовете за изменение. Сборник нормативни актове: ЗДДС ЗАДС ЗДЗП ЗКПО ЗДДФЛ ЗМДТ действащи и отменени редакции препращания информационно приложение Съдържание Конституция на Република България (извлечение) Решения на Конституционния съд (извадки) Закон за данък върху добавената стойност Закон за акцизите и данъчните складове Закон за данък върху застрахователните премии Закон за корпоративното подоходно облагане Закон за данъците върху доходите на физическите лица Закон за местните данъци и такси Информационно приложение Актове на правото на Европейския съюз в областта на данъчното облагане (данни за публикацията) Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна (данни за публикацията) Справочник на актовете за изменение