Частно съдебно изпълнение 2018


Издателство:Сиби

Корична цена:4.90 лв.
Отстъпка:0.98 лв. (20.00 %)
Цена:3.92 лв.
ISBN:9789547309531
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:170
Език:Български

Сборникът съдържа уредбата на статуса и правомощията на частните съдебни изпълнители, условията и реда за придобиване на правоспособност и упражняване на професията, правилата за воденето и съхраняването на служебните архиви от частните съдебни изпълнители и таксите, които се заплащат във връзка с изпълнителните производства. Поместени са и подзаконовите актове, с които се уреждат условията и редът за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители, задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители и минималната застрахователна сума, изискванията към отчетите, както и начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители. Сборник нормативни актове: статус на частния съдебен изпълнител; конкурси и изпити; служебен архив; застраховане; финансов контрол; съдействие; такси и разноски. Съдържание Закон за частните съдебни изпълнители Наредба № 1 за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Наредба № 3 за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители Наредба № 2 за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители Наредба № 3 за годишните отчети на частните съдебни изпълнители Наредба № 4 за служебния архив на частните съдебни изпълнители Наредба № 6 за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители Наредба № Н-1 за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители