Закон за кооперациите. Закон за ЖСК 2018


Издателство:Сиби

Корична цена:4.20 лв.
Отстъпка:0.84 лв. (20.00 %)
Цена:3.36 лв.
ISBN:9786192260965
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:88
Език:Български

В сборника е представена уредбата на кооперациите като сдружения на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Включени са и актовете, регламентиращи кооперативната реституция. Поместен е и "Законът за жилищностроителните кооперации", с който се урежда учредяването и дейността на ЖСК с цел снабдяване на членовете ѝ със собствени жилища, гаражи и ателиета чрез организиране на строителна дейност - членство, органи, прекратяване, съдебен контрол. Текстовете са анотирани с препращания между правни разпоредби, поместени в сборника, към други нормативни актове, както и към тълкувателни постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС, чиито диспозитиви са поместени в Информационното приложение. Сборник нормативни актове: кооперации; кооперативна реституция; жилищностроителни кооперации.