Интелектуална собственост 2018 - част 2


Издателство:Сиби

Корична цена:7.50 лв.
Отстъпка:1.50 лв. (20.00 %)
Цена:6.00 лв.
ISBN:9786192260927
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:256
Език:Български

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни. Информационното приложение съдържа списък на многостранни международни актове и актове на правото на ЕС в областта на закрилата на правата върху обекти на индустриалната собственост, както и диспозитиви на тълкувателни решения във връзка с правото върху търговска марка. Индустриална собственост: патенти и полезни модели; марки и географски означения; промишлен дизайн; топология на интегралните схеми; сортове растения и породи животни. Съдържание Закон за патентите и регистрацията на полезните модели Закон за марките и географските означения Закон за промишления дизайн Закон за топологията на интегралните схеми Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни Информационно приложение