Особени залози и други обезпечения 2018


Издателство:Сиби

Корична цена:4.90 лв.
Отстъпка:0.98 лв. (20.00 %)
Цена:3.92 лв.
ISBN:9786192260224
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:136
Език:Български

В сборника е представена уредбата на особените залози - видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози. С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търговското корабоплаване и Закона за гражданското въздухоплаване и с помощта на анотиращите бележки към тях читателят може да получи обща представа за системата на обезпеченията в българското право. Предвид спецификата и разпокъсаността на уредбата извлеченията не са изчерпателни, но дават възможност за съпоставка и разграничаване на различните институти с обезпечителна функция. В пълен текст са включени Законът за договорите за финансово обезпечение и Наредбата за дейността на заложните къщи, регулираща условията и реда за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. Поместени са и диспозитивите на тълкувателни решения по прилагането на разпоредби на Закона за особените залози. Сборник нормативни актове: особен залог финансово обезпечение залог и ипотека търговски залог ипотека върху кораб залог върху въздухоплавателно средство заложни къщи Съдържание Закон за особените залози Закон за договорите за финансово обезпечение Извлечения от: Закон за задълженията и договорите Търговски закон Кодекс на търговското корабоплаване Закон за гражданското въздухоплаване Наредба за дейността на заложните къщи Тълкувателни решения