Устройство на територията 2019 - част 1


Издателство:Сиби

Корична цена:8.50 лв.
Отстъпка:1.70 лв. (20.00 %)
Цена:6.80 лв.
ISBN:9786192261122
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:176
Език:Български

Подзаконови нормативни актове. Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията. В сборника е включена Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, която определя правилата и нормативите за устройство на територията, както и нормативите за необходимата земя при застрояване с оглед ефективното използване на териториите и поддържането на природното равновесие. Поместена е и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове заедно с приложенията към нея - изисквания към съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните части, изисквания за изобразяването на графичните елементи на територията към видовете устройствени планове, илюстрации на части от устройствени планове от различен тип. Наредби по прилагането на ЗУТ: правила и нормативи; устройствени планове. Съдържание Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове