Закон за нормативните актове 2019


Издателство:Сиби

Корична цена:4.90 лв.
Отстъпка:0.98 лв. (20.00 %)
Цена:3.92 лв.
ISBN:9786192261351
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:144
Език:Български

Представена е правната рамка на процеса на подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори на Република България и Законът за "Държавен вестник". Включени са извлечения от Конституцията на Република България, от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, от Закона за Конституционен съд, от Административнопроцесуалния кодекс и от правилниците, които уреждат организацията и дейността на Народното събрание и на Министерския съвет в частта им относно нормотворческия процес. В допълнение е поместено извлечение от консолидирания текст на Договора за функционирането на Европейския съюз. Поместени са текстовете, уреждащи видовете правни актове на ЕС и тяхното действие. Текстовете са анотирани с препращания между правни норми, включени в сборника, към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд. Сборник нормативни актове: изготвяне на проекти; строеж на нормативните актове; оценка на въздействието; процедури по приемане; удостоверяване и обнародване; оспорване; международни договори. Съдържание Конституция на Република България (извлечение) Закон за нормативните актове Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове Закон за международните договори на Република България Закон за "Държавен вестник" Извлечения от други актове Договор за функционирането на Европейския съюз Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация Закон за държавния печат и националното знаме на Република България Закон за Конституционен съд Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд Административнопроцесуален кодекс