Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2019


Издателство:Сиби

Корична цена:8.60 лв.
Отстъпка:1.72 лв. (20.00 %)
Цена:6.88 лв.
ISBN:9786192261337
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:416
Език:Български

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, с които се уреждат производствата по регистрация и административно обслужване на задължените лица, установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, статусът, структурата и правомощията на компетентната администрация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт. В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона. Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове. Изданието е съобразено с последните изменения, обнародвани в бр. 64 от 13 август 2019 г. на Държавен вестник. Сборник нормативни актове: ДОПК ЗНАП ЗЛДТДПДВ законна лихва ограничаване на плащанията в брой действащи и отменени редакции препращания Съдържание Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Закон за Националната агенция за приходите Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания Постановление № 426 на Министерския съвет от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения Закон за ограничаване на плащанията в брой Информационно приложение Тълкувателни решения на ВАС и ВКС Справочник на актовете за изменение и допълнение на нормативните актове, поместени в сборника