Счетоводство 2014


интернет книжарница Нова звезда
Автори: Антон Свраков, Бойка Брезоева, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов

Издателство:Труд и право

Корична цена:32.40 лв.
Отстъпка:6.48 лв. (20.00 %)
Цена:25.92 лв.
ISBN:1313-3128
Година:2014
Подвързия:Меки корици
Страници:672
Език:Български

 • Тази книга е седмият по ред годишник с цялостно приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит.
  В изданието са включени актуализираните нормативни текстове на Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и Закона за публичните финанси ( в сила от 01.01.2014 г. ).
  Нов момент в книгата е публикуваният нормативен текст на Директива 2013/34/ЕС от 26.06.2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия, придружена от задълбочен, систематичен анализ и приложен коментар.
  В обстоен коментар на Закона за счетоводството са разгледани основни и по-сложни въпроси, които не са били предмет на коментар в предишни издания на годишника.
  В съдържателен коментар на Закона за независимия финансов одит са представени важни въпроси по уредбата на отношенията, свързани с осъществяването на одита.
  За първи път в книгата е включен и приложен коментар на Закона за публичните финанси, в който се регламентират основните параметри на бюджетното счетоводство.
  Традиционно силен акцент в годишника е коментарът на промените в Международните счетоводни стандарти, в сила през тази година. Очертана е и концепцията за развитието на тази проблематика в близка перспектива.
  В раздела „Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя” са дадени експертни решения и отговори на редица конкретни въпроси по прилагане на счетоводното законодателство, поставяни от читатели.
  В справочния раздел с вещина е подбрана полезна информация, необходима в ежедневната практика на всеки счетоводител, одитор и консултант.
  Цялостното изложение на книгата е съобразено с многообразието на различните видове предприятия и със спецификата в счетоводното им отчитане.
  Годишникът отразява състоянието на законодателството към 25 февруари 2014 г.

  Автори на книгата са д-р Антон Свраков, д.е.с., доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Бойко Костов, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., д-р Иван Златков, д.е.с. и  Николай Ризов.