Иновативни практики в чуждоезиковото обучение


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Елена Хаджиева, Рени Манова, Весела Шушлина

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:14.00 лв.
Отстъпка:2.80 лв. (20.00 %)
Цена:11.20 лв.
ISBN:9789540749044
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:181
Език:Български

Български език като чужд. Книгата "Иновативни практики в чуждоезиковото обучение" е предназначена за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, обучавани в СУ "СВ. Климент Охридски", както и за всички, които се интересуват от проблемите и перспективите на езиковото обучение. Езикът е компонент от културата и етноспецифичен маркер, средство за пренос на остойностени във времето духовни ценности. Акцент в изследването се поставя върху конституирането и развоя на приложната лингвистика като интердисциплинарно поле, чиято основа е усвояването на езика. В книгата "Иновативни практики в чуждоезиковото обучение" са представени основните принципи на българската езикова политика, разгледани са концепциите за съдържанието на понятието приложна лингвистика в някои от представителните англоезични и руски трудове по въпроса, описани са основните типове произносителни грешки, допускани при изучаването на българския език като чужд, като са предложени процедури и упражнения за тяхното преодоляване. Важни тематични ядра на книгата са и темите, посветени на транслатологията (превода от/на чужд език) и на комуникативния подход в обучението по български език като чужд.