Градски политики и местна демокрация в началото на XXI век


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Евелина Стайкова

Издателство:Нов български университет

Корична цена:15.00 лв.
Отстъпка:2.25 лв. (15.00 %)
Цена:12.75 лв.
ISBN:978-619-233-1061
Година:2020
Страници:223

Това е книга, която разглежда как се раждат градовете, каква е тяхната визия, как функционират и кой живее в тях. Писана през призмата най-вече на политологията, тя предлага интердисциплинарен поглед върху ключовата роля, която градовете играят в определянето на посоките на развитие на света прец 21 век.
Това, което става в тях от гледна точка на политики, справяне с предизвикатества, начин на живот, е от решаващо значение за всекидневието на все по-голяма част от световното население.
Във връзка с това текстът прави опит да даде съвременно разбиране за характера и ролята на градовете през изследване на градските политики, местната демокрация и гражданското общество.