Ретроспективен анализ на конния спорт


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Юри Вълев

Издателство:Нова звезда

Цена:25.00 лв.
ISBN:978-954-718-635-4
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:255
Език:Български

В сто и шест годишната история на конния спорт в България, за него са работили стотици видни специалист – треньори, състезатели, преподаватели, съдии, ветеринарни лекари и деятели. По-голямата част от тях са ни известни, но има и немалка група от ентусиасти, останали анонимни, но допринесли за развитието и популяризирането на този велик спорт. В настоящата монография ще отбележим най-важните имена, тези които са поставили жалоните в развитието на конния спорт у нас, а също ще анализираме системата, по която се е развивал конният спорт през различните периоди от историята ни. Нямаме претенцията за изчерпателност и всеобхватност, а по-скоро за синтезираност и аналитичност. Други автори в своите книги са разгледали някои от тези въпроси в по-големи подролбности и детайли. Еднозначен отговор за началото на конния спорт у нас, пък и не само у нас, едва ли може да се даде с точност. Освен, разбира се, с "организираното" практикуване – с учредяването на Жокей клуба. Не това е обаче основната задача на разработката, която предлагаме на почитателите на конния спорт.
С ретроспекцията от далечното минало до днес потърсихме онази неразривна връзка на българина с коня, до съвременните продължители на тези традиции и донесли спортни успехи за нашия спорт.
Настоящата разработка е предназначена за всички, които се интересуват от въпросите, свързани с конния спорт у нас – студенти в НСА "В. Левски", треньори, инструктори, състезатели, любители и деятели на конния спорт.

Автора