Радиоизотопно датиране


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Петя Ковачева, Ивелин Кулев

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:26.00 лв.
Отстъпка:7.80 лв. (30.00 %)
Цена:18.20 лв.
ISBN:9789540749051
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:336
Език:Български

Откриването на радиоактивността в края на XIX в. поставя началото на нова научна дисциплина - геохронологията, която изучава отпечатъците на времето върху геологичните материали, изразени чрез техния изотопен състав. Книгата прави опит да се пресъздаде днешното ниво на познания по отношение на изотопията и въз основа на това да се представят начините и методите за радиоизотопно датиране, т.е. чрез измерване на количеството на радиоактивния изотоп, или чрез определяне на количеството на стабилен изотоп, който се получава в резултат на радиоактивно разпадане. Същевременно в книгата са представени и изотопни отношения, които се пораждат чрез радиоактивни превръщания, но имат отношение към определянето на произхода на различни скални, магматични или минерални видове. Така освен за датиране в книгата се говори и за определяне на произхода на отделни видове скали чрез определяне на изотопните отношения. Тази книга е предназначена за всички, които се интересуват от прилагането на радиоизотопни методи за датиране в геологичните науки, околната среда и археологията.