Производство по стабилизация


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Янка Тянкова

Издателство:Абагар

Корична цена:25.00 лв.
Отстъпка:3.75 лв. (15.00 %)
Цена:21.25 лв.
ISBN:978-619-1682-47-8
Година:2020
Подвързия:Твърди корици
Страници:312
Език:Български

Книгата е посветена на новото за съвременната търговско-правна доктрина превантивно, преструктуриращо, пред-несъстоятелно производство, а именно: производството по стабилизация. Изследването включва цялостен анализ на това производство: от предпоставките за неговото откриване до прекратяването му. Обстойно е разгледан планът за стабилизация като съществена част от производството по стабилизация. Поставя се на дискусия въпросът за необходимостта от промяна в правната уредба на производствата по стабилизация.
Изследването се базира както на историческите традиции в България в лицето на института на предпазния конкордат (1932), така и на обстоен сравнителноправен анализ на съвременните преструктуриращи производства, регламентирани в американското, френското, белгийското и немското право.
Въз основа на подробен критичен анализ на действащото българско законодателство в материята и широк сравнителноправен анализ са направени предложения за усъвършенстване на съществуващата уредба. Предложенията са изградени в съответствие с цялостната концепция за превенция на несъстоятелността чрез приоритетно използване на рамките за превантивно преструктуриране на предприятията.